Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Güvenli Yaşam Politikası gereği; Özyeğin Üniversitesi, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere, ziyaretçiler dahil tüm paydaşlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını, yaşam/çalışma güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olanı gerçekleştirmeyi, bu husustaki koşul ve kaynakları sağlamayı hedef ve ilke olarak benimser. Kaynak planlamasında, iş ve çevre kazalarının, sağlık sorunlarının önlenmesini, güvenli yaşam/çalışma ortamının iyileştirilmesini öncelikli olarak ele alır. Yasal düzenlemelere uymayı ve gelişen yönetim uygulamaları ile bu konuda öncü olmayı taahhüt eder. Ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, tüm yöneticilerin öncelikli görevidir. Güvenli yaşam kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler düzenlenir.

HSE Departmanı sizin için neler yapmaktadır? (Danışmanlık ve Denetim)

Tüm paydaşlarımıza rehberlik etmekte ve süreçlerle ilgili denetim görevlerini yerine getirmektedir.

Güvenli Yaşam ve Çevre planı, Acil Durum Planı, Çevre Yönetim Planı, hazırlanmış olup, güncelliği takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Yasal olarak doldurulması gereken Güvenli Yaşam/Çalışma ve Çevre Tespit ve Öneri Defteri tutulmakta, risk analizleri yapılıp, risklere yönelik aksiyonlar alınıp takip edilmektedir.

Paydaşlarımıza eğitimler, seminerler verilmekte, bilgilendirmeler yapılmakta ve müdahale ekipleri hazırlanmakta, sonrasında katılım ve başarı belgeleri verilmektedir. Seçmeli ve mecburi olarak öğrencilerimize verilmek üzere aşağıdaki seminer dersler yıl boyunca farklı oturumlarla birlikte düzenlenmektedir.

 • HSE Genel Esasları,
 • Atık Yönetimi,
 • Trafik,
 • Güvenli-Defansif sürüş,
 • İlkyardım,
 • Mühendislikte HSE Uygulamaları,
 • Şantiyelerde HSE Uygulamaları,
 • Bağımlılık

Acil durumlarla ilgili; önlem, hazırlık, müdahale, acil durum sonrası toparlanma ve iletişim, acil durum performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılmakta, tatbikat planları hazırlanmakta ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.

 • Çevresel kazaların önüne geçmek, doğal kaynak tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, atık üretimini azaltıp mevcut atıkların yönetimini sağlama çalışmaları yürütülmektedir.
 • Ulaşım, yemekhane, temizlik alanlarında faaliyet gösteren firmalar düzenli olarak denetlenip, ilgililere raporlanmaktadır.
 • Kampüste yapılan bakım-onarım faaliyetleri, tadilat ve inşaat çalışmalarındaki güvenlik-çevre performansı izlenmekte denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Kampüs içerisinde uyarı-ikaz işaretlerinin gereklilikleri belirlenmekte ve eksiklikler tamamlanmaktadır.
 • Tüm otoparklarda kurallı park ve güvenli sürüş için işaretlemeler dahi alt yapı sürekli iyileştirilmekte olup güvenlik personelinin aktif desteği ile yürütülmektedir.
 • Bakanlık/Çalışma/Çevre ve BSI tarafından yapılan dış denetimler esnasında kurumu temsil etmek , HSE Departmanı tarafından sağlanmaktadır.
 • Kış şartları nedeni ile kampüs ve yurt binalarına erişim yollarında oluşan buzlanma ve kar problemlerine yönelik temizleme/önlem alma çalışmaları takip edilmektedir.