Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bildiri Çağrısı

Bildiri Çağrısı

ANA TEMA

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun III. sü 24 Eylül 2021 tarihinde Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecektir. MİTA Sempozyum dizisi ile Mimari Tasarım Araştırmalarının güncel tartışma konuları ile ilişkilendirilerek tartışılması ve bilgi üretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda MİTA 2021’in teması Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri olarak belirlenmiştir.

Günümüzde bilişim teknolojileri, hemen her disiplini güçlü bir biçimde etkileyen/dönüştüren, yeni imkânları tetikleyen, yaşamı tümüyle başkalaştıran dinamikleri olan geniş bir alan tanımlanmaktadır. Mimari Tasarım ve Mimari Tasarım Araştırma ortamı da kendi yapısı içinde farklı düzeylerde kimi zaman oldukça cesur ama çoğu zaman da çekingen bir biçimde bilişim teknolojileri ile etkileşime girmektedir. MİTA 2021 bu etkileşimi odağına alarak, mimari tasarım araştırmalarında bilişim teknolojileri konusunu farklı başlıklar altında irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla MİTA 2021, mimari tasarım araştırma ortamının aktörlerini Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri teması çerçevesinde kapsayıcı ve zengin bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamına katılmaya davet etmektedir.

ALT TEMALAR

Hesaplamalı mimari tasarım araştırmaları,

Mimari tasarımda yapay zeka,

Robotik ve mimari tasarım,

Mimari tasarım araştırmalarında veri bilimi,

Mimari ve etkileşim tasarımı araştırmaları,

Mimari ve sanal – artırılmış gerçeklik araştırmaları

Mimari tasarım araştırmalarında erişim, açık kaynak, dijital ara yüzler, veri haritalama, veri görselleştirme

Mimari tasarım araştırmalarında akıllı ortamlar, gelişmiş üretim teknolojileri

Mimari tasarım araştırmalarında performans-simülasyon çalışmaları

Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojileri

Mimari Tasarım Araştırmalarında Biçim Gramerleri

 

Bildiri özeti yazım formatı 

Sempozyum kapsamında bildiri sunumları, öğrenci sergi ve ödülleri, atölye çalışmaları, forum yer alacaktır. Bildiri kitabı sempozyum öncesinde ISBN numarası ile basılacak ve seçilen bildiriler uluslararası hakemli bir dergide bir dosya içinde İngilizce makale formatında yayınlanacaktır.