Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu IV-MİTA 2024

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu IV-MİTA 2024

Bildiri Özet Teslimi: 30 Ekim 2023 
Bildiri Özet Kabul: 18 Aralık 2023
Tam Metin Bildiri Teslimi: 11 Mart 2024 
 
 

Bildiri Oturumları

 

Paneller

Panel 1:

“Mimarlık Ortamının Kurumsal Aktörleri”

MİAK, MOBBİG, MİMED

Panel 2:

“Mimari Tasarım Stüdyosu’ ndan Sahaya”

Pratisyenler

F O R U M:

“Mimari Tasarım Stüdyosunu Organize Etmek”

Akademisyenler / Pratisyenler / Öğrenciler / Tüm Katılımcılar ile birlikte

 

Atölye-ler... Sergi-ler

Çağrı yapılacaktır.

 

Poster Katılımı _ Açık Duyuru + Özel Davet

Mimari Tasarım Stüdyosunda Araçlar + Yöntemler 

Öğrenci + Öğretim Üyesi

POSTER SUNUMU: Sergi, sözlü sunum ve konferans kitabında yer alacak kısa metin.

Mimari Tasarım Stüdyolarındaki araştırmalar, çok yönlü olarak tasarıma etki eden ve projenin kavramsal düzeyini belirleyen önemli bileşenlerdir. Literatür araştırması, alan çalışması, tasarım aracılığı ile yapılan araştırmalar, biçimsel ve işlevsel arayışlar farklı bakış açıları sağlayarak özgün tasarım probleminin belirlenmesine yol açarken, bağlamına has çözüme giden yolda, en başından son sunuma kadar tüm safhalarda yer alan, yöntemsel ve temsili çok boyutlu ilişkiler ağının girdilerini de oluşturan ve sürece anlam kazandıran araçlardır.
Proje senaryoları içinde gömülü olan bu araştırmalar, genellikle, proje dönemi sonunda küçük gruplar içinde kısmen paylaşıldıktan sonra sessizliğe bürünerek kaybolurlar. MİTA Konferansı, bu hikayeleri görünür hale getirmek üzere stüdyo katılımcılarını- öğrenci ve öğretim üyelerini-proje süreçlerindeki çeşitli araştırmalarını, poster aracılığı ile anlatmaya, bu araştırmaların projeleri nasıl etkilediğini paylaşmaya ve tartışmaya davet ediyor.
Katılımcılar - öğrenci ve öğretim üyesi- A0 poster ve 600- 800 kelimelik bir metinle başvurabilir. Bilim kurulunca kabul edilen poster sunumlarına, sergide, sözlü sunumlarda ve konferans kitabında yer verilecektir. Katılımcılar - öğrenci ve öğretim üyesi-, maksimum 1 dakikalık, yazar isimleri ve kurumlarının isimlerini de içeren -tercihen 1920×1080 piksel formatlı- mp4 formatındaki müziksiz videolar ile de sergiye katılım sağlayabilirler. Bilim kurulunca kabul edilen video sunumlarına sadece sergide yer verilecektir. Sözlü sunumda ve konferans kitabında yer almayacaklardır.
Sorularınız için : can.muezzinoglu@ozyegin.edu.tr

NOT: Her katılımcı en fazla 2 adet poster ile katılabilir.
TESLİM TARİHİ VE TESLİM ŞEKLİ: AO poster baskı kargo ile Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Nişantepe Mahallesi Orman Sokak, Çekmeköy, İstanbul (Alıcı Araş. Gör, Can Müezzinoğlu), ayrıca mita2024@ozyegin.edu.tr adresine posterin 10 MB ı geçmeyen pdf dosyasının ve başlık, anahtar sözcükler ile 600-800 sözcük uzunluğunda metinin pdf veya word dosyasının, 11 Mart 2024'den önce teslim edilmesi beklenmektedir.

 

Yayınlar

Sempozyum Bildiri E-Kitabı

Journal of Design Studio Makale Seçkisi veya Özel Sayı Bilim Kurulunca seçilen makaleler dergi formatına uygun olarak geliştirilecektir.

 

Bildiri Çağrısı

Bildiri Özeti Formatı

Önemli Tarihler

Bilim ve Düzenleme Kurulu

Davetli Konuşmacılar

Program

İletişim

Geçmiş Sempozyumlar