Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programı mezunlarını çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği çok önemseyen iç mimarlar olarak yetiştirmeye öncelik veriyor. Program mezunlarına sürdürülebilir tasarım kavramını sadece mekansal tasarım, ürün ve malzeme için değil aynı zamanda tüm tasarım ve üretim süreçlerine uygulama becerisini kazandırmaya çalışır.

Program daha iyi yaşam çevreleri üretmek için çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda kapsamlı araştırmalarla, kuramsal ve uygulamalı sorgulamalarla ve deneysel, eleştirel ve yaratıcı perspektifler ile tasarım bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı bu günün dünyasında rekabet edebilir profesyoneller yetiştirmek üzere Özyeğin Üniversitesi’ nin sunduğu dersler ve girişimlerin tüm avantajlarını kullanır.