Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Jun 12, 2019 - Jun 26, 2019

Havacılık Yönetimi Araştırma Görevlisi İlanı

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya e-posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların,  09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır.

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Fakülte Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Bölüm Havacılık Yönetimi
Unvan Araştırma Görevlisi
Kadro Sayısı 1
YDS / Dengi Puan 80
Ales Puan 70
Başvuru Şekli Şahsen / E-Posta
Başvuru Yeri Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Nişantepe Mah. Orman Sok. No:34-36, 34794 Çekmeköy-İstanbul
İlan Tarihi 12.06.2019
Son Başvuru Tarihi 26.06.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 27.06.2019
Sınav Giriş Tarihi 28.06.2019
Sonucun Web Sayfasında Yayınlanacağı Tarih 01.07.2019
İlan Özel Şartları

Yurtiçi ve Yurt dışı üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Mühendisliği alanlarında  Lisans mezunu olup, herhangi bir alanda YL öğrencisi olmak veya İşletme, Endüstri Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olup, YL derecesini  Havacılık Yönetimi alanında yapıyor olmak.

İstenen Belgeler

1.Başvuru dilekçesi (Bölüm adı belirtilerek)

2.Tüm diplomaların aslı gibidir kopyası

3.Tüm transkriptlerin kopyası

Öğrenci Belgesi (varsa)

4.Yabancı dil sınavı (İngilizce YDS /eşdeğeri) belgesi aslı gibidir kopyası

5.Merkezi sınav (ALES) belgesi aslı gibidir kopyası (ALES Puanı Türü xxx),

6.Resimli özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az 1 referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

7.Varsa yayınların kopyası

8.Nüfus Cüzdanı Kopyası

9.Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar belirtilen evrakları şahsen veya e-posta yoluyla gaye.tasoluk@ozyegin.edu.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.