Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Double Major and Minor Program

Double Major and Minor Program

DOUBLE MAJOR

Undergraduate Engineering students may simultaneously study in two different degree programs by satisfying the academic achievement requirements and by consent of Faculty Administrative Board.

MINOR PROGRAM

Undergraduate Ozyegin University students may take a limited number of courses offered at OzU by another Undergraduate program in a specific field of interest in order to receive a double minor certificate, which does not substitute for a diploma, provided that they satisfy the necessary academic achievement requirements in their undergraduate programs and by consent of Faculty Administrative Board.
 
In order to receive a double minor certificate, the below requirements must be satisfied.

CS Yandal için Zorunlu Dersler (2018-2019 Akademeik yılından başlamak üzere)
Math 211 Doğrusal Cebir
Math 217 Olasılık ve İstatistik
CS 101 veya CS 103 Bilgisayar Programlama veya Mühendislik için Bilgisayar Programlama
CS 102 Nesneye Dayalı Programlama& Nesneye Dayalı Programlama 
MATH 112 or CS 112 Ayrık Matematik
CS 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar
CS 202 Veritabanı Yönetim Sistemleri
CS Yandal için Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden iki tanesinin seçilmesi zorunludur)
CS 321 Programlama Dilleri
CS 333 Algoritma Analizi
CS 320 Yazılım Mühendisliği
CS 350 İşletim Sistemleri
CS 410 Otomat Kuramı ve Biçimsel Diller
CS 447 Bilgisayar Ağları (bu alana yeni eklenen ders)