Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Specialized Area (Track)

Specialized Area (Track)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / COMPUTER SCIENCE 
ÖZELLEŞİLEN ALAN  1 / TRACK 1 
Yazılım Mühendisliği / Software Engineering
Sorumlu Öğretim Üyeleri / Responsible Faculties: Hasan Sözer & Barış Aktemur
3 Seçmeli/3 Electives    
(Başarı kriteri/Satisfaction Criteria: bu derslerden not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bu uzmanlık alanından başarılı olmuş sayılır/students with minimum GPA of 2.00 from these courses will be successfull for these track)
Ders Kodu / Course Code Ders Adı  Course Name AKTS / ECTS Özelleşilen Alan için Zorunlu veya Seçmeli / Required or Elective for Track
CS 409 İleri C++ Programlama Advanced C++ programming 6 E
CS 475 Yazılım Test ve Analizi Software Testing and Analysis 6 E
CS 434 İleri Nesne Yönelimli Programlama Advanced Object-Oriented Programming 6 E
CS 444 Derleyiciler Compilers 6 E
CS 435 Çok-Çekirdek Programlama Multicore Programming 6 E
CS 437 Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Software Productline Engineering 6 E
CS 476 Çevik Yazılım Geliştirme Agile software Development 6 E
ÖZELLEŞİLEN ALAN 2 / TRACK 2 
Sistemler & Ağlar / Systems & Networks
Sorumlu Öğretim Üyeleri / Responsible Faculties: Ismail Arı
3 Seçmeli/3 Electives   
 (Başarı kriteri/Satisfaction Criteria: bu derslerden not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bu uzmanlık alanından başarılı olmuş sayılır/students with minimum GPA of 2.00 from these courses will be successfull for these track)
Ders Kodu / Course Code Ders Adı  Course Name AKTS / ECTS Özelleşilen Alan için Zorunlu veya Seçmeli / Required or Elective for Track
IE 381 Veri Madenciliği  Data Mining  6 E
EE 450 Kablosuz Ağlar Wireless Networks 6 E
CS 450 Dağıtık Sistemler ve Bulut Bilişim Distributed Systems & Cloud computing 6 E
CS 447 Bilgisayar Ağları Computer Networks 6 E
CS 471 Sosyal Ağların Analizi Social Network Analysis 6 E
CS  456 Büyük Data Analizi Big Data Analytics 6 E
CS 418 Ağ üzerinden Eğlence Networked Entertainment  6 E
CS 441 Veri ve Uygulama Güvenliği Data ve application Security 6 E
CS 460 Bilgi Erişimi ve arama motorları Information Retrieval and Search Engines  6 E
CS 442 Bilgisayar Ağları Güvenliği Network Securities 6 E
CS 452 Phyton ile Veri Bilimi Data Science with Phyton 6 E
ÖZELLEŞİLEN ALAN 3 / TRACK 3 
Bilgisayar Grafikleri & Bilgisayarla Görme / Computer Graphics & Vision 
Sorumlu Öğretim Üyesi / Responsible Faculty: Furkan Kıraç
3 Seçmeli/3 Electives    (Başarı kriteri/Satisfaction Criteria: bu derslerden not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bu uzmanlık alanından başarılı olmuş sayılır/students with minimum GPA of 2.00 from these courses will be successfull for these track)
Ders Kodu / Course Code Ders Adı  Course Name AKTS / ECTS Özelleşilen Alan için Zorunlu veya Seçmeli / Required or Elective for Track
CS 422 Bilgisayar Grafikleri Computer Graphics 6 E
 CS 423 Bilgisayarla Görme Computer Vision 6 E
CS 454 Yapay Sinir Aglari ve Otomatik Ogrenmeye Giris Introduction to Machine Learning and Artifical Neural Networks 6 E
EE 421 Sayısal İmge İşleme Digital Image Processing 6 E
CS 426 Oyun Tasarım ve Geliştirme Game Design and Development 6 E
CS 451 Yapay Zekaya Giriş Introduction to Artificial Intelligence 6 E
CS 463 İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Human - Computer Interaction 6 E
CS 464 Örüntü Tanıma Pattern Recognition 6 E
CS 466 Derin Öğrenmeye Giriş Introduction to Deep Learning 6 E
ÖZELLEŞİLEN ALAN 4 / TRACK 4 
Sorumlu Öğretim Üyeleri / Responsible Faculties: Reyhan Aydoğan-Murat Şensoy
 3 seçmeli/3 electives (Başarı kriteri/Satisfaction Criteria: bu derslerden not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bu uzmanlık alanından başarılı olmuş sayılır/students with minimum GPA of 2.00 from these courses will be successfull for these track)
Yapay Zeka / Artifical Intelligent 
Ders Kodu / Course Code Ders Adı  Course Name AKTS / ECTS Özelleşilen Alan için Zorunlu veya Seçmeli / Required or Elective for Track
CS 411  Robot Programlamasına Giriş Introduction to Robotic Programming 6 E
CS 451 Yapay Zekaya Giriş Introduction to Artificial Intelligence 6 E
CS 454 Yapay Sinir Aglari ve Otomatik Ogrenmeye Giris Introduction to Machine Learning and Artifical Neural Networks 6 E
CS 461 Semantik Web Mühendisliği Semantic Web Engineering 6 E
 CS 423 Bilgisayarla Görme Computer Vision 6 E
CS 464 Örüntü Tanıma Pattern Recognition 6 E
CS 455 Makine Öğrenmesi Machine Learning 6 E
CS 462  Çok etmenli sistemlerde ortak karar alma Collective Decision Making in Multiagent System / 6 E
CS 458 İstatiksel Yapay Öğrenmeye Giriş Introduction to Statistical Machine Learning 6 E
CS 445 Pekiştirmeli Derin Öğrenme Deep Reinforcement Learning 6 E
CS 449 Doğal Dil İşlemeye Giriş Introduction to Natural Language Processing 6 E
CS 466 Derin Öğrenmeye Giriş Introduction to Deep Learning 6 E
ME 413 Robotik 1 Robotics 1 6 E
ÖZELLEŞİLEN ALAN 5 / TRACK 5
Sorumlu Öğretim Üyesi / Responsible Faculty: Fatih Ugurdağ  -Barış Aktemur
3 Seçmeli / 3 Electives   (Başarı kriteri/Satisfaction Criteria: bu derslerden not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bu uzmanlık alanından başarılı olmuş sayılır/students with minimum GPA of 2.00 from these courses will be successfull for these track)
 Bilgisayar Donanımı/Computer Hardware
Ders Kodu / Course Code Ders Adı  Course Name AKTS / ECTS Özelleşilen Alan  için Zorunlu veya Seçmeli / Required or Elective for Track
CS 479 Gömülü Sistemler Embedded Systems 6 E
EE 321 Mikroişlemciler Microprocessors 6 E
EE 362 Sayısal Elektronik ve FPGA Tasarımı Digital Electronics & FPGA Design 6 E
CS 444 Derleyiciler Compilers  6 E
 CS 423 Bilgisayarla Görme Computer Vision 6 E