Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Sami Kocabıyık
Sami
Kocabıyık

Sami
Kocabıyık

Assistant Professor

PhD

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Graduate

Bayreuth Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi - Almanya

Undergraduate

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

High School

Gümüşhane Adalet Meslek LisesiResearch Areas

Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Denetim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku


Biography


Dr. Sami KOCABIYIK lisans derecesini 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde almıştır. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Sermaye Piyasası Hukuku Sertifika programına katılmış ve aynı dönemde üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır. 2002 yılında TPE nezdinde patent vekilliği unvanını kazanan Dr. Sami KOCABIYIK, aynı tarihte İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlığa başlamış ve bir süre avukatlık yapmıştır. Kazandığı devlet bursuyla Berlin’de bir yıl süreyle Almanca eğitim aldıktan sonra yüksek lisans (LL.M) eğitimini Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesinde üstün başarı ile tamamlamıştır. Dr. Sami KOCABIYIK, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak faaliyetlerini devam ettirmiş; aynı süreçte Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktora derecesini almıştır. Dr. Sami KOCABIYIK’ın ticaret hukuku, şirketler hukuku, denetim hukuku, sorumluluk hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, sermaye piyasası hukuku ve bankacılık hukuku üzerine çalışmaları bulunmaktadır.