Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Lisans Akademik Başarı Bursları

Lisans Akademik Başarı Bursları

Lisans Akademik Başarı Bursları

Lisans programlarında üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan burslardır. Burs kapsamları, kontenjanlar ve yararlanma koşulları, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenebilir. 2014 Nisan MH kararınca uygulanacak Lisans Akademik Başarı Bursları aşağıda belirtilmiştir.

Tahsis Esasları
Lisans programlarında burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrenciler, normal öğrenim süreleri içinde her yıl yeniden yapılan değerlendirmeye göre aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde yararlanabilir:

  • ÖzÜ lisans diploma programlarında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak
  • Hem güz hem de bahar döneminde ÖzÜ lisans öğrencisi olarak öğrenim görmüş olmak
  • Bahar dönemi sonu itibarıyla, İngilizce Hazırlık Programı ve yaz okulu hariç, lisans programında en az 2 yarıyıl öğrenim görmüş olmak
  • Bahar dönemi sonu itibarıyla, mezuniyet kredisini tamamlamamış olmak
  • Hem güz, hem de bahar döneminde en az 24 AKTS kredilik ders tamamlamış olmak
  • Hem güz, hem bahar döneminde en az 2.50 dönem not ortalaması getirmiş olmak
  • Bahar dönemi sonunda, öğrenim görülen tüm dönemlere ait en az 3.00 genel not ortalaması getirmiş olmak
  • Son bir akademik yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

Burs Kontenjanları

Her fakülte/yüksekokulda değerlendirmenin yapıldığı akademik yılı bahar dönemi sonunda bitirdikleri sınıf itibariyle 1., 2. ve 3. Sınıf için ilk üç öğrenciye verilir.

Burs İçeriği:
Burslar, öğrenim ücretinden %25 muafiyet olarak verilir. Bir sonraki akademik yılda sağlanacak burs içeriği, her yıl Ocak ayında Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenebilir.


Bursların Tahsisi

Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bahar dönemi sonu akademik başarı değerlendirme sonuçlarına göre Öğrenci Hizmetler Direktörlüğü tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile kesinleştikten sonra Temmuz ayının son haftasında öğrencilere duyurulur.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula ve sınıflarına göre ayrı ayrı listelenir. Her bir listede yer alan öğrenciler kendi aralarında genel not ortalamasına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Genel not ortalamalarının eşitliği durumunda öncelik tamamlanan kredi sayısı daha yüksek olan öğrenciye verilir.