Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Application and Admission

Application and Admission

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Programa başvurmak için psikoloji mezunu olma koşulu aranmaz; ancak psikoloji dışında herhangi bir  bölümlerden mezun adaylar (ya da mezuniyet aşamasında olan öğrenciler) programa kabul almaları halinde yüksek lisans programına başlamadan Bilimsel Hazırlık Koşullarını tamamlamakla yükümlüdürler.
  • Başvuruları kabul edilen adaylardan mezuniyet aşamasında olanların programa kayıt olabilmeleri için kesin kayıt tarihinde öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
  • Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Tanınırlık belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Kayıt esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir.
  • Lisans genel not ortalamasının en az 2.75 olması beklenmektedir. 
  • Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir.

ALES: 70 (Eşit ağırlıklı puan türünde)
GRE: Yeni sistemde en az 153 (Sayısal)

*ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl, GRE sonucunun ise 5 yıldır.

  • Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

TOEFL – IBT: En az 104, yazılı bölümden en az 20
YDS/e-YDS/YÖKDİL: En az 87
TRACE (Özü İngilizce Yeterlilik Sınavı): En az 70

* TOEFL ve TRACE sonucunun geçerlik süresi 2 yıl, diğer sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.

* ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

* Yüksek lisans programına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.
2. Diploma: Son mezun olunan öğretim kurumundan alınan diplomanın usule uygun onanmış fotokopisi.
3. Denklik: Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi.
4. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
5. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi.
6. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi.
7. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir. 
8. Niyet mektubu: Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.
9. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.
10. Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).