Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Research

Research

Research Groups

IAPS CS NETWORK Prof. (PhD) Hülya Turgut (Network Coordinator) (hülya.turgut@ozyegin.edu.tr) , Prof.( PhD) Orhan Hacıhasanoğlu (Network founder member) (orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr)

IAPS Culture and Space Network was established in 1997 as one of the networks of IAPS (International Association for People Environment Studies). IAPS CS Network organizes international and national symposiums, national workshops, and publish books, selected articles dossiers and special dossiers in journals

İstanbul ve Konut Kültürü  IAPS  Sonsuz Tasarım Katmanları

URL
http://iaps-association.org/networks/culture-and-space/
https://www.facebook.com/IapsCsNetwork
http://www.iaps-culturespace.org/

SPATIAL SYSTEMS Assist. Prof. (PhD). Ayşe Özbil Torun (Founder of Spatial Systems Research Lab) (ayse.ozbil@ozyegin.edu.tr ).
Spatial Systems Research Lab currently directed two research projects in between 2014-2018.

Resarch Projects:

  • TUBITAK 1001, "Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
  • TUBITAK 3501, “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri ile Obeziteyi Önlemek: İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim", 2014-2016, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
  • TUBITAK 1001, "Zaman-Mekânsal Haritalama Yöntemi İle Üniversite Yerleşkerinde Dış Mekânların Kullanım Sonrası Değerlendirmesi", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Özgür Göçer

Publications:

  • Yazıcı, S., C. Akoğlu, A.Özbil Torun, I. Tekçe, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu MSTAS 2015;Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler; Sayısal Tasarım, Malzeme, Başarım Bildiriler Kitabı (XI National Symposium on Computational Design in Architecture MSTAS 2015: Sustainable Computational Ecologies; Computational Design,Materials, Performance Poceedings) ,2015, İstanbul; Özyeğin Üniversitesi Yayınları
  • Özorhon, G., İ.F. Özorhon, Ü.C. Bayazıtoğlu (Eds.) ; MİTA 2015, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu: 21. Yüzyıl Bildiriler Kitabı, (MITA 2015 National Symposium on Architectural Design Research: 21 Cenctury Proceedings); 2016, Özyeğin Üniversitesi Yayınları,
  • Uddin, M. S., M. Şahin, A. Özbil Torun, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) , DCA 2016; 2016 Design Communication European Conference Proceedings: Inclusiveness in Design;2016, Istanbul, Özyeğin University Press.