Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

Araştırma Grupları

IAPS CS NETWORK Prof. Dr. Hülya Turgut (Network Koordinatörü) (hulya.turgut@ozyegin.edu.tr ) , Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu (Network kurucu üyesi)(orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr ) IAPS Kültür Mekan Ağı 1997 de IAPS (International Association for People Environment Studies) in networklerinden birisi olarak kurulmuştur. IAPS CS Network uluslararası ve ulusal sempozyumlar, ulusal atölye çalışmaları organize etmekte, kitap, makale seçkisi, dergi özel sayısı yayımlamaktadır.

 

İstanbul ve Konut Kültürü  IAPS  Sonsuz Tasarım Katmanları

URL
http://iaps-association.org/networks/culture-and-space/
https://www.facebook.com/IapsCsNetwork
http://www.iaps-culturespace.org/

SPATIAL SYSTEMS Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun (Spatial Systems Araştırma Laboratuvarı kurucusu) (ayse.ozbil@ozyegin.edu.tr ) Spatial Systems Araştırma Laboratuvarı’ nda halen iki adet TÜBİTAK 1001 projesi yürütülmektedir.

Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar – Araştırma Projesi

Araştırma Projeleri

  • TUBITAK 1001, "Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
  • TUBITAK 3501, “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri ile Obeziteyi Önlemek: İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim", 2014-2016, yürütücü: Y. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun
  • TUBITAK 1001, "Zaman-Mekânsal Haritalama Yöntemi İle Üniversite Yerleşkelerinde Dış Mekânların Kullanım Sonrası Değerlendirmesi", 2015-2018, yürütücü: Y. Doç. Dr. Özgür Göçer

Yayınlar:

  • Yazıcı, S., C. Akoğlu, A.Özbil Torun, I. Tekçe, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu MSTAS 2015;Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler; Sayısal Tasarım, Malzeme, Başarım Bildirler Kitabı,2015, İstanbul; Özyeğin Üniversitesi Yayınları
  • Özorhon, G., İ.F. Özorhon, Ü.C. Bayazıtoğlu (Eds.) ; MİTA 2015, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu: 21. Yüzyıl Bildiriler Kitabı, 2016, Özyeğin Üniversitesi Yayınları,
  • Uddin, M. S., M. Şahin, A. Özbil Torun, Ü. C. Bayazıtoğlu (Eds.) , DCA 2016; 2016 Design Communication European Conference Proceedings: Inclusiveness in Design;2016, Istanbul, Özyeğin University Press.