Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Message from the Director

Message from the Director


Prof. Dr. Reha CİVANLAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Vekil Direktör

Enstitümüz, sosyal bilimler alanında verdiği lisansüstü öğretimle uluslararası düzeyde uzman yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Enstitümüz bünyesinde açılan programlara kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz yeni bilgiler elde ederek ilgili uzmanlık alanlarında derinleşirler.

Açılan yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan yüksek nitelikli mezunlarımız, geniş bir alana yayılan bilimsel ve yöntemsel yetkinlikleriyle sosyo-ekonomik ve kültürel çevreyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek özgün sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacaklardır. Karmaşık konuları eleştirel biçimde yansıtma ve analiz etme yeteneğine sahip öğrencilerimizin, yaratıcı ve özgün araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında kalıcı bir yer edinmesi, en doğal beklentimiz olacaktır.