Engelli Öğrenci Desteği

Engelli öğrencilere yönelik destek faaliyetleri 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Gelişim Programları bünyesinde yürütülmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alan destek faaliyetlerinin amacı, engeli bulunan öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak, engelli öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak, akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek, sosyal ve kültürel alanda destek olmak, kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak, bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamaktır.