Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Laboratuvarları

Araştırma Laboratuvarları

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

QOPTICS-Kuantum Optik Laboratuvarı

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Kadir Durak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kurucu öğretim üyesi ile birlikte araştırmalarını yürüttüğü bu laboratuvarda foton ve kuantum teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

AI@OZU -  Yapay Zeka Laboratuvarları

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Erhan Öztop , Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Aydoğan

Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinin Yapay Zeka alanında araştırmalarını yürüttüğü ve öğrencilerimizin bu konuda aldığı seçmeli derslerde öğrendiklerini uygulamalarına olanak sağlayan şemsiye bir laboratuvardır. AI@OZU’nün altında, Intelligent Systems, Brain & Robotics, Statistical Machine Learning and Computer Vision laboratuvarları mevcuttur.  Bu araştırma laboratuvarları, günlük hayatımızı kolaylaştıracak ve verimliliğimizi arttıracak her türlü bilişsel sistem, akıllı yazılım ve donanımların hayata geçirilmesini, ve bunlar için gerekli olan teorik modellerin ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.

CCRG - Bulut Bilişim Araştırma Grubu
Öğretim Üyesi:  Dr. Öğretim Üyesi İsmail Arı

CCRG laboratuvarında aktif olarak bulut / uç bilişim ve büyük veri alanlarında sanallaştırma, konteyner, lambda/faas, Hadoop, NoSQL, vb. teknolojilere dayalı ArGe çalışmaları yapılmaktadır. Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri veri mühendisliği, dağıtık sistem tasarımı, akıllı algoritmalar ve performans analizleri alanında yetkinliklerini arttırırlar. CCRG grubunun çalışmaları bugüne kadar Avrupa Birliği, TÜBİTAK, IBM, TÜPRAŞ ve Türk Telekom gibi büyük sanayi ve kamu kurumlarının destekleri ile yürütülmüştür. 

CT&T - Haberleşme Teorisi ve Teknolojileri Araştırma Grubu
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Murat Uysal

Kablosuz haberleşme sistemleri fiziksel katman tasarımı, analizi ve gerçeklemesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Akustik, optik ve radyo frekanslarını kapsayacak geniş bir yelpazede çalışan bu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında; kanal kodlama, kanal kestirimi ve denkleştirme; çeşitlilik teknikleri; çok taşıyıcılı haberleşme; çok giriş çok çıkışlı (MIMO) haberleşme; işbirlikli (röle destekli) haberleşme; 5G ve sonrası için kablosuz haberleşme teknolojileri; optik kablosuz haberleşme, görünür ışıkla haberleşme, kızılötesi ışıkla haberleşme sayılabilir. 

MEMS - Özyeğin Mikroelektromekanik Sistemler Laboratuvarı
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Göksenin Yaralıoğlu

Mikroelektromekanik sistemler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar özellikle yeni sensör teknolojileri üzerinde yoğunlaşmakta olup, biyololojik temelli sensörlere daha geniş yer verilmektedir. Ayrıca gene MEMS tabanlı, ultrasonik frekanslarda çalışan dönü ölçerler, yüksek frekans transdüserleri ve mikro akışkan kanallar laboratuvarın araştırma konuları arasındadır.

nEMESysLab - Gömülü ve MikroElektronik Sistemler Laboratuvarı
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fatih Uğurdağ

Özel amaçlı çip, FPGA, GPU ve işlemciler tasarlanmakta ve bu teknolojileri kullanarak gerçek-zamanlı gömülü sistemler gerçeklenmektedir. Ayrıca bu tasarımların hızlı yapılabilmesi ve eksiksiz doğrulanabilmesi için yazılım araçları da tasarlanmaktadır. Tasarlanan çip ve gömülü sistemler video işleme, yapay görme, otomotiv elektroniği, endüstriyel otomasyon ve haberleşme alanlarında çeşitli problemlere çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. 

Öğretim Üyeleri:  Doç. Dr. Erhan Öztop, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bebek ve Dr. Öğr. Üyesi Barkan Uğurlu

Bünyesinde medikal robotik, akıllı kontrol sistemleri, bilişsel robotik, insansı robotlar, akıllı gezen makinalar alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. TurtleBot (gezgin), DARwin-OP (insansı), AR.Drone (uçan), Kuka KR6 (endüstriyel robot kol), ve Gifu Hand-III (16 serbestlik dereceli insansı el robotu) gibi farklı robotlar ile 3 boyutlu robot simülasyonu ve sanal gerçeklik çalışmaları için kullanılacak bir 3D projektör, insan hareketlerini takip etme olanağını sunan OptiTrack –yüksek hızlı hareket takip sistemi– bulunmaktadır.

SRL - Özyeğin Üniversitesi Yazılım Araştırmaları Laboratuvarı
Öğretim Üyeleri:  Doçent Dr. Hasan Sözer

Bilgisayar yazılımlarının kaliteli, dayanıklı ve yüksek performanslı olması için modern yaklaşımlar ve araçlar geliştirilmektedir. Araştırma laboratuvarı, programlama dilleri ve teknolojileri, yazılım optimizasyonu, dağıtık ve uyarlanabilir sistemler, yazılım mimarisi ve hataya karşı dayanıklılık konularında uzmanlaşmıştır. 

Speech and Natural Language Processing Lab
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Cenk Demiroğlu

Konuşma sentezi, konuşma tanıma, konuşmacı doğrulama, nörolojik hastalık hespitinde çalışmalar yapılmakta olan bu laboratuvarda istatiksel makine öğrenimi, büyük veri, derin sinir ağları, dijital ses işleme ve doğal dil işleme alt alanları bulunmaktadır. Laboratuvar üyeleri projelerinde teori ve gelişmiş programlama tekniklerini birarada kullanmaktadırlar.

SpAdvanced Materials, Thin Films and CMP laboratory
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Bahar Başım Doğan

Titreşim ve Akustik Laboratuvarları
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendur

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tahiroğlu

Gelişim Psikolojisi bireylerin doğumdan ölüme kadar yaşadıkları değişimi inceler. Özyeğin Üniversitesi Gelişim Psikolojisi laboratuvarlarında özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gerçekleşen sosyal ve bilişsel gelişim incelenir. Laboratuvarlarımızda şu anda 3-6 yaş arasındaki çocukların oyun davranışlarını ve bu davranışların sosyal ve bilişsel gelişimle olan ilişkisini inceleyen bir araştırma yürütülmektedir. Detaylı bilgi için cocuk.ozyegin.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ergenlik dönemine ilişkin yürütülmekte olan bir araştırmamızda ise ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışlarınını belirleyen bireysel ve ailesel faktörler incelenmektedir. Ergenlik çalışmaları olumlu genç gelişimi ve gelişimi destekleyici etmenler üzerine odaklanmaktadır

OzU Deney Laboratuvarı
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Sinem Atakan ve Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güney

OzU Deney Labı’nda araştırmacılar,  ekonomi, pazarlama, ve psikoloji gibi alanlarda insan davranışlarını incelemek üzere deneyler yapmaktadırlar. Bu deneyler kağıt-kalem kullanarak, bilgisayarlar yardımıyla, ya da odak gruplar oluşturularak yapılmaktadır. Deney labı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, toplam 29 kişi kapasiteli, her birinde bilgisayar bulunan ve katılımcıların kararlarını gizlilik içinde alabileceği birer kişilik odacıklar bulunmaktadır. Diğer bölüm ise kişiler arası iletişimi veya küçük grup dinamiklerini araştırmak için ideal ortamı yaratmak adına sadece odak grup çalışmaları için ayrılmıştır. Deneylere katılmak için, https://ozyegin.sona-systems.com adresi ziyaret edilebilir.

OzUGRN - Özyeğin Üniverstesi'nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ağı
Öğretim Üyeleri: Dr. Çimen Günay-Erkol, Dr. Senem Timuroğlu

Bu araştırma laboratuvarı toplumsal cinsiyet ilişkileri, güç, kültür ve kurumlarla ilgili konular üzerinde çalışmak ve tartışmak isteyen üyeleri için bir forum olarak tasarlanmıştır. Yürütülen araştırma farklı alanları ve geniş bir tarihsel süreci kapsamaktadır.

RRL Lab -  İlişki Araştırmaları Laboratuvarı
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Kafescioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Arıkan ve Doç. Dr. Asiye Kumru

Kişiler arası yakın ilişkileri araştırmak ve anlamak amacı ile kurulmuştur. Çift ilişkisi, aile ilişkileri gibi yakın ilişkilerin çocuklarda ve yetişkinlerde duygu, düşünce ve davranışlara etkisini incelemek hedeflenmektedir. 

Bilişsel Bilim Laboratuvarı
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Alper Açık , Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aktunç

1-OzU Karmaşık Biliş Laboratuvarı

OzU Karmaşık Biliş Laboratuvarında akıl yürütme, problem çözme ve bilimsel çıkarım konularında araştırmalar yapılmaktadır. Şu sırada tasarlanan deneyler, insanların iyi tanımlanmış problemler çözerken hipotez geliştirme ve çıkarım yapma süreçlerinde belirsizlik ve hata olasılığıyla nasıl başa çıktığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Amacımız, laborutuvarlar arası işbirlikleriyle davranışsal, bilgisayar modelleme ve beyin-görüntüleme yöntemlerini kullanan araştırmaları birleştirerek bu bilişsel süreçleri daha iyi anlayabilmektir. Detaylı bilgi için: https://www.emrahaktunc.net

 2- Algı ve Eylem Çalışmaları

Algı, dikkat ve hareket süreçleri doğal koşullar altında çalışılmaktadır. Bir yandan insanların doğal ve karmaşık sahneleri nasıl algıladıkları, tepkilerini ve bakış desenleri analiz ederek araştırılmakta , bir yandan plastik el deneyinin katılımcının hareketlerini içeren yeni versiyonları geliştirilmektedir.

HUKUK FAKÜLTESİ

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı

Öğretim Üyesi: Dr.Öğr.Üyesi Sevgi Usta 

Laboratuvar, akademide çoklu ve disiplinlerarası anlayışla çocukluk ve çocuk hak temelli bilgi üretimi ve çocuk hak temelli anlayışın ilgili tüm disiplinlerin müfredatına dahil edilmesi, çocuğun katılımı ve yararının önceliği ilkelerinin uygulamaya geçirilmesi ve özellikle çocuk koruma sistemi, çocuk ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği alanında politika ve uygulamanın dönüştürülmesine katkıda bulunma amacı gütmektedir. 

Bu amaçlarını gerçekleştirmek için, çocuk hakları çalışmaları alanında lisansüstü tez ödülü, çocuk hakları eğitimleri, çocuk dostu yargılama, çocuğun kent yaşamına katılımı, hukuk klinikleri, sosyal ve dijital medya alanlarında programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

Laboratuvar  yeterli birikime ulaştığında, çalışmalarını yaşlılığı da içerecek biçimde Yaş Çalışmaları  laboratuvarına dönüşerek sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Laboratuvar çalışmaları, tüm Özyeğin Üniversitesi topluluğunun katılımına açıktır.

Detaylı bilgi için: sevgi.usta@ozyegin.edu.tr

*** Yukarıdaki araştırma laboratuvarlarından herhangi birisinin linkine tıklamak sizi ayrı bir sayfada Özyeğin Üniversitesi ana sayfasının dışına taşıyacaktır.