Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Laboratuvarları

Araştırma Laboratuvarları

Farklı disiplinlerden öğretim üyeleri, stajyerler, öğrenciler ve teknik personelden oluşan, dinamik ve nitelikli bir araştırma topluluğunun çalışmalarını işbirliği içinde yürütmekte olduğu laboratuvarlarımız ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmiştir.

Mühendislik Fakültesi Araştırma Laboratuvarları
AI@OZU - Yapay Zeka Laboratuvarları

Web Sitesi: http://ailabs.ozyegin.edu.tr/
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Erhan Öztop , Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Aydoğan

Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinin Yapay Zeka alanında araştırmalarını yürüttüğü ve öğrencilerimizin bu konuda aldığı seçmeli derslerde öğrendiklerini uygulamalarına olanak sağlayan şemsiye bir laboratuvardır. AI@OZU’nün altında, Etkileşimli Akıllı Sistemler, Bilişsel Zeka, Makine Öğrenmesi, Bilgisayarla Görü, Doğal Dil İşleme ve Finansal Yapay Zeka laboratuvarları mevcuttur. Bu araştırma laboratuvarları, günlük hayatımızı kolaylaştıracak ve verimliliğimizi arttıracak her türlü bilişsel sistem, akıllı yazılım ve donanımların hayata geçirilmesini, ve bunlar için gerekli olan teorik modellerin ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.

Biomech - Biyomekatronik Laboratuvarı

Web Sitesi: https://biomech.ozyegin.edu.tr
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Barkan Uğurlu
HODM-Lab Biyomekatronik Laboratuvarı, genel olarak fiziksel zorluklar yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

CAST - Bilgisayar Mimari ve Sistem Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/cast//
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aktürk

CCRG - Bulut Bilişim Araştırma Grubu

Web Sitesi: https://faculty.ozyegin.edu.tr/ismailari/
Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi İsmail Arı

CCRG laboratuvarında aktif olarak bulut / uç bilişim ve büyük veri alanlarında sanallaştırma, konteyner, lambda/faas, Hadoop, NoSQL, vb. teknolojilere dayalı ArGe çalışmaları yapılmaktadır. Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri veri mühendisliği, dağıtık sistem tasarımı, akıllı algoritmalar ve performans analizleri alanında yetkinliklerini arttırırlar. CCRG grubunun çalışmaları bugüne kadar Avrupa Birliği, TÜBİTAK, IBM, TÜPRAŞ ve Türk Telekom gibi büyük sanayi ve kamu kurumlarının destekleri ile yürütülmüştür.

CT&T - Haberleşme Teorisi ve Teknolojileri Araştırma Grubu

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/ctt
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Murat Uysal

Kablosuz haberleşme sistemleri fiziksel katman tasarımı, analizi ve gerçeklemesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Akustik, optik ve radyo frekanslarını kapsayacak geniş bir yelpazede çalışan bu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında; kanal kodlama, kanal kestirimi ve denkleştirme; çeşitlilik teknikleri; çok taşıyıcılı haberleşme; çok giriş çok çıkışlı (MIMO) haberleşme; işbirlikli (röle destekli) haberleşme; 5G ve sonrası için kablosuz haberleşme teknolojileri; optik kablosuz haberleşme, görünür ışıkla haberleşme, kızılötesi ışıkla haberleşme sayılabilir.

İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Araştırma Laboratuarı

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/humops/
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Burcu Balçık
HODM-Lab araştırma laboratuvarının amacı insani yardım tedarik zinciri sistemlerinin ve operasyonlarının etkin ve etkili tasarımı ve yönetimi için yöntem ve araçlar geliştirmektir.

QOPTICS-Kuantum Optik Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/qoptics/
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Kadir Durak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kurucu öğretim üyesi ile birlikte araştırmalarını yürüttüğü bu laboratuvarda foton ve kuantum teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

MEMS - Özyeğin Mikroelektromekanik Sistemler Laboratuvarı

Web Sitesi: https://faculty.ozyegin.edu.tr/gokseniny/
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Göksenin Yaralıoğlu

Mikroelektromekanik sistemler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar özellikle yeni sensör teknolojileri üzerinde yoğunlaşmakta olup, biyololojik temelli sensörlere daha geniş yer verilmektedir. Ayrıca gene MEMS tabanlı, ultrasonik frekanslarda çalışan dönü ölçerler, yüksek frekans transdüserleri ve mikro akışkan kanallar laboratuvarın araştırma konuları arasındadır.

nEMESysLab - Gömülü ve MikroElektronik Sistemler Laboratuvarı

Web Sitesi: http://www.ugurdag.com/
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fatih Uğurdağ

Özel amaçlı çip, FPGA, GPU ve işlemciler tasarlanmakta ve bu teknolojileri kullanarak gerçek-zamanlı gömülü sistemler gerçeklenmektedir. Ayrıca bu tasarımların hızlı yapılabilmesi ve eksiksiz doğrulanabilmesi için yazılım araçları da tasarlanmaktadır. Tasarlanan çip ve gömülü sistemler video işleme, yapay görme, otomotiv elektroniği, endüstriyel otomasyon ve haberleşme alanlarında çeşitli problemlere çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

OzURobotics Lab - Özyeğin Üniversitesi Robotik Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://robotics.ozyegin.edu.tr/
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erhan Öztop, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bebek ve Dr. Öğr. Üyesi Barkan Uğurlu

Bünyesinde medikal robotik, akıllı kontrol sistemleri, bilişsel robotik, insansı robotlar, akıllı gezen makinalar alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. TurtleBot (gezgin), DARwin-OP (insansı), AR.Drone (uçan), Kuka KR6 (endüstriyel robot kol), ve Gifu Hand-III (16 serbestlik dereceli insansı el robotu) gibi farklı robotlar ile 3 boyutlu robot simülasyonu ve sanal gerçeklik çalışmaları için kullanılacak bir 3D projektör, insan hareketlerini takip etme olanağını sunan OptiTrack –yüksek hızlı hareket takip sistemi– bulunmaktadır.

SRL - Özyeğin Üniversitesi Yazılım Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://srl.ozyegin.edu.tr/
Öğretim Üyesi: Doçent Dr. Hasan Sözer

Bilgisayar yazılımlarının kaliteli, dayanıklı ve yüksek performanslı olması için modern yaklaşımlar ve araçlar geliştirilmektedir. Araştırma laboratuvarı, programlama dilleri ve teknolojileri, yazılım optimizasyonu, dağıtık ve uyarlanabilir sistemler, yazılım mimarisi ve hataya karşı dayanıklılık konularında uzmanlaşmıştır.

Speech and Natural Language Processing Lab

Web Sitesi:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Cenk Demiroğlu

Konuşma sentezi, konuşma tanıma, konuşmacı doğrulama, nörolojik hastalık tespiti konusunda çalışmalar yapılmakta olan bu laboratuvarda istatiksel makine öğrenimi, büyük veri, derin sinir ağları, dijital ses işleme ve doğal dil işleme alt alanları bulunmaktadır. Laboratuvar üyeleri projelerinde teori ve gelişmiş programlama tekniklerini birarada kullanmaktadırlar.

Titreşim ve Akustik Laboratuvarları

Web Sitesi: https://val.ozyegin.edu.tr/en
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendur

ÖzÜ Akışkanlar Dinamiği ve Sprey Laboratuvarı

Web Sitesi: https://adsl.ozyegin.edu.tr/
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ertunç

Hesaplamalı Malzeme Araştırmaları Laboratuvarı (CORAL)

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/coral/
Öğretim Üyesi: Hande Öztürk, İlknur Eruçar

Araştırma grubumuz CORAL, atomik detaylı hesaplamalar ve X-ışını kırınım simülasyonları kullanarak malzemelerin özelliklerini anlamayı amaçlamaktadır. Enerji, biyotıp, mikromekanik testler dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalar için moleküler etkileşimlerin mekanizmalarını çözmeyi amaçlayan hesaplamalı yaklaşımlar geliştiriyoruz.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Laboratuvarları
Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/urbanandhousing/
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hülya Turgut

Sürdürülebilirlik, toplum yararı ve çevre duyarlılığı esas alınarak ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araştırma, uygulama ve meslek içi gereksinimlerine yanıt veren güncel bilgi ve teknolojik gelişmleri izleyen ve yansıtmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı

* Eğitim ve öğretimin desteklenmesini,
* Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araştırma yapmayı,
* Ulusal ve uluslararası toplantılar organize etmeyi,
* Ulusal ve uluslararası kısa süreli kurslar düzenlemeyi,
* Yayın yapmayı

hedeflemektedir.

Laboratuvarda genelde kent ve özelde konut araştırmaları multidisipliner şekilde yürütülecektir. Üniversitemizdeki bilgi birikiminin ülke ölçeğinde yaygın kullanımınn sağlanması, kamu ve özel sektör etkileşimi içinde bu bilgi birikiminin geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması sağlanacaktır. Urban and Housing Lab çalışmalarını IAPS Kültür ve Mekan Network ile birlikte yürütmektedir.

IAPS Kültür ve Mekan NETWORK Prof. Dr. Hülya Turgut (Network Koordinatörü) (hulya.turgut@ozyegin.edu.tr ) , Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu (Network kurucu üyesi) (orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr ), Prof. Dr. Alper Ünlü (Network kurucu üyesi)(alper.unlu@ozyegin.edu.tr ) IAPS Kültür Mekan Ağı 1997 de IAPS (International Association for People Environment Studies) in networklerinden birisi olarak kurulmuştur. IAPS CS Network uluslararası ve ulusal sempozyumlar, ulusal atölye çalışmaları organize etmekte, kitap, makale seçkisi, dergi özel sayısı yayımlamaktadır.

Sosyal medya bağlantı linki: https://www.facebook.com/IapsCsNetwork

Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/drum/
Öğretim Üyesi: Doç Dr. Alessandro Camiz

DRUM (Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar) araştırma grubu, diachronic ya da kentsel ve bölgesel dönüşümlere odaklanır; Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji gibi diğer disiplinlerle disiplinlerarası işbirliği de dahil olmak üzere Mimarlar, Kent Planlamacıları ve Kentsel Morfologların uzmanlığını memnuniyetle karşılar.

Araştırma grubu, başkentlerde birtakım ilgili örnek olayları karşılaştırarak, kentsel büyümenin dinamiklerini farklı morfolojik ve coğrafi ortamlarda tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırma grubu, büyük şehirlerin geleceğini tasarlamak için karşılaştırmalı yöntem ve GIS, Uzay Sözdizimi, Tipolojik planlar, Farklı ölçeklerde Conzenian analizi ve farklı kronolojik aşamalar gibi diğer analitik araçları uygular.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/drum.lab.ozyegin/

Sanal Gerçeklik (VR) Laboratuvarı

Web Sitesi: http://vr.ozyegin.edu.tr/
Öğretim Üyesi: Can Bora Sezer, Simge Orhun, Erhan Öztop, Elias Sarantopoulos

Sanal Gerçeklik (VR) konusunda araştırmaların, sanal gerçeklik uygulamalarının deneylerinin ve derslerin yürütülmesine uygun olan altyapı ve donanıma sahip laboratuvardır. ÖzÜ VR Laboratuvarı, Sanal gerçeklik uygulamalar tasarlayarak, yeni nesil araştırmacıları eğiterek ve endüstri ile güçlü işbirliğini destekleyerek Sanal ve Artırılmış gerçeklik alanlarına katkıda bulunmaktadır.

Medya Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/medialab/
Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Metin Çavuş

ÖzÜ Medya Laboratuvarı'nda görüntü ve ses üretimi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma ekibinin temel araştırma alanları film, video, fotoğraf, hareketli görsel tasarım ve animasyondur. Laboratuvar aynı zamanda bu alanlarda öğrenci çalışmaların ve derslerin yapılması için uygun ortam ve donanım sağlamaktadır.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Laboratuvarı

Web Sitesi: http://https://labs.ozyegin.edu.tr/spatialsystems/
Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karapars

Kullanıcı deneyimi laboratuvarında, ürünlerin ve hizmetlerin iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmesi için gereken tasarım süreçleri yürütülür. Hizmetlerin ya da dijital ürünlerin prototiplenmesi, kullanıcılarla test edilmesi, kullanıcı deneyiminin ölçülmesi gibi çalışmalar yapılır.

Ekipmanlar:
• Kullanılabilirlik testine uygun çift taraflı aynayla ayrılmış test odası, gözlem ve kontrol odaları
• Hizmet prototiplerinin testi, seminerler ve kullanıcı odak gruplarına göre esneyen üç işlevli atölye mekanı
• Toplantı odası ve analizlerin yapılacağı çalışma bölümü
Amaçlar:
• Kullanıcı deneyimi ve hizmet tasarımı alanındaki bilimsel araştırmaların gerektirdiği ampirik çalışmaların yapılabilmesidir.
• Lisans ve yüksek lisans seviyesindeki uygulamalı derslerle kullanıcı deneyimi ve hizmet tasarımında uzmanlaşmış tasarım profesyonellerinin yetiştirilmesidir.
• Özel sektörle projeler yürütmek ve kullanıcı deneyimi / servis tasarımı eğitimleri sunmak yoluyla üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır.
Hizmetler:
• Websitesi, telefon ve akıllı saat uygulamalarının kullanıcı deneyimi testleri
• Fiziksel ürün arayüzlerinin kullanıcı deneyimi testleri
• Hizmet tasarımına yönelik prototipleme ve müşteri yolculuğu testleri
• Mülakat, odak grup çalışmaları ve katılımcı tasarım atölyeleri
• Sektörel eğitimler

Yapı Malzemesi ve Fiziği Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/bmplab
Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi Turaj Arda Aşrafi (Touraj Ashrafian), Dr. Öğretim Üyesi Neşe Ganiç Sağlam, Dr. Öğretim Üyesi Ece Kalaycıoğlu

Yapı fiziği ve binalarda enerji etkinliği ile ilgili çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvardır. Ayrıca, bu laboratuvarda lisans ve yüksek lisans seviyelerinde yapı fiziği ile ilgili dersler verilmektedir. AB destekli “procuRE - Binalarda %100 yenilenebilir enerji tedariği için yenilikçi çözümlerin satın alınması” ve TÜBİTAK destekli “Türkiye’deki Mevcut Eğitim Yerleşkelerinin İyileştirilmesinde Yaklaşık Sıfır Enerji Hedefine Yönelik Uzun Dönem Stratejiler için Ulusal Yaklaşımın Geliştirilmesi” projeleri bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Mekansal Sistemler Araştırma Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/spatialsystems/
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Alper Ünlü

Mekansal Analiz Laboratuvarında mimari ve kentsel mekanlarının analizlerinin yapıldığı araştırmaların Space Syntax çalışmaları ile yürütüldüğü laboratuvardır.

• Bilim Merkezlerinin Dizimsel Özelliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Mekansal Tercih ve Öğrenim Düzeylerine Etkisinin Araştırılması – TÜBİTAK Ardeb 3501 Araştırma Projesi (Yürütücü: Dr. Öğr.Üyesi Nevşet Gül Çanakçıoğlu)

• Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar – TÜBİTAK Araştırma Projesi (Yürütücü: Doç. Dr. Ayşe Özbil-2016)

Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/adr/
Öğretim Üyesi: Dr. İlker Fatih Özorhon

Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı tasarım yoluyla teorik ve pratik bilgiyi üreten ve nitelikli yaşam çevrelerinin tasarlanmasına katkıda bulunan bir platformdur. Mimari tasarım ortamının farklı aktörlerini bir araya getiren seminer, atölye gibi paylaşım ve üretim ortamları oluşturmak ve mimari tasarım odaklı araştırma projeleri geliştirmek laboratuvarın temel hedeflerindendir. Laboratuvar aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve tasarım sürecinin farklı aşamalarını ve rollerini deneyimlemelerine olanak sağlamayı amaçlamakta ve bu doğrultuda, mimari tasarım ofis simülatörü (MİTOS) ile işbirliği yapmaktadır.

E-Posta Adresi: adrlab@ozyegin.edu.tr

Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/lrl/
LRL Lab Araştırmacıları: Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat, Dr. Öğretim Üyesi Doğa Dinemis Aman
LRL Direktörü: Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat

ÖzÜ Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı (LRL), kentsel ve kırsal ortamda sürdürülebilir peyzajın tasarımını kolaylaştıracak teorik ve uygulamalı araştırma platformu üretmeyi amaçlar. Çalışma bütüncül bakış açısıyla peyzaj karakteristiklerini ve bileşenlerini inceler ve analiz eder. Sağlıklı toplulukları teşvik etmek ve konu alanının epistemolojik kapasitelerini geliştirmek için peyzajın doğal, yarı doğal veya insan yapımı özelliklerini ele alır, planlama ve tasarım konularını içerir. Bu kapsamda, Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, doğal ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler hakkındaki çağdaş stratejileri, temel konular ve alt başlıkları kapsamında eğitim, disiplinler arası araştırma ve inovasyon yoluyla araştırmayı amaçlar. Konu alanları: Dirençli Kentler, Yeşil ve Mavi Altyapılar, Afet Riski Azaltma, Peyzaj Ekolojisi, Peyzaj Analizi, Peyzaj Mirası.

Tasarım Etkileşimleri Laboratuvarı

Öğretim Üyeleri: Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Elif Baykal, Dr. Öğretim Üyesi Işıl Oygür
Çağdaş tasarım uygulamaları giderek tasarım etkileşimleri etrafında yapılandırılıyor. Etkileşim tasarımı, insanların kullanımı ve yararı için ortaya çıkan teknolojilerin şekillendirilmesine dayanan bir araştırma alanıdır. Tasarım Etkileşimleri Laboratuvarı olarak insan deneyimi için kritik önem taşıyan etkileşimleri keşfetmeye, denemeye ve tasarlamaya odaklanıyoruz.

Araştırmalarımız, farklı paydaşların ihtiyaç ve gereksinimlerini keşfederek iyi oluşlarına katkıda bulunmak ve tasarım sürecini bu yönde geliştirip yönetmeyi amaçlamaktadır. Araştırma alanımız temel olarak insan merkezli tasarım, çocuk-bilgisayar etkileşimi, sağlık ve iyi oluş için tasarım, ve farklı paydaşları (örn. çocuklar, ebeveynler, dezavantajlı gruplar, vb.) tasarım sürecine dahil etmeye odaklanmaktadır.

Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF)

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/loaf/
Öğretim Üyeleri: Dr. Candan Türkkan - Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Dr. Ali İlhan - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Murat Bayramoğlu - Sürdürülebilirlik Platformu, Okan Pala - Sürdürülebilirlik Platformu Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF) küresel ve ulusal ölçekte içinden geçtiğimiz ekolojik krizin sebep, sonuç ve çözüm olanaklarını eş anlı içinde barındıran gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında akademik araştırmalar yapmak, veri temelli bilgi üretmek, uygulamaya dönük iyi örneklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması için modeller geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Laboratuvarları
Gelişim Psikolojisi Laboratuvarları

Çocuk Gelişim ve Öğrenme Çalışmaları Laboratuvarı
Öğretim Üyesi: Dr. İbrahim H. Acar

Laboratuvarımızın araştırmaları, çocukların gelişimini ve öğrenmesini etkileyen bireysel ve çevresel faktörlere ortaya çıkarmaktır. Çocukların mizaçları ve çevreleri arasındaki etkileşimlerinin onların gelişimlerini nasıl etkilediklerini inceliyoruz. Son araştırmalarımızda, Türkiye’deki diğer araştırmacılarla iş birliği içinde, ev ve sınıf süreçlerinin çocukların sosyal-duygusal ve akademik sonuçlarını nasıl etkilediği üzerinde çalışıyoruz.
Araştırmaya ek olarak, laboratuvarımız ebeveyn ve öğretmenlere çocukların gelişim ve öğrenmelerini desteklemeleri üzerine eğitimler yapmaktadır.
Web Sayfası: http://labs.ozyegin.edu.tr/cdll/
E-Posta:  cdll@ozyegin.edu.tr

Ergenlik ve Gençlik Çalışmaları Laboratuvarı
Öğretim Üyesi: Dr. Ayfer Dost-Gözkan

Ergenlik dönemine ilişkin yürütülmekte olan bir araştırmamızda ise ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışlarınını belirleyen bireysel ve ailesel faktörler incelenmektedir. Ergenlik çalışmaları olumlu genç gelişimi ve gelişimi destekleyici etmenler üzerine odaklanmaktadır.

Web Sitesi: https://ergenlikvegenclik.ozyegin.edu.tr/
E-Posta: ayfer.dost@ozyegin.edu.tr

OzU Deney Laboratuvarı

Web Sitesi: https://ozyegin.sona-systems.com/
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güney

OzU Deney Labı’nda araştırmacılar, ekonomi, pazarlama, ve psikoloji gibi alanlarda insan davranışlarını incelemek üzere deneyler yapmaktadırlar. Bu deneyler kağıt-kalem kullanarak, bilgisayarlar yardımıyla, ya da odak gruplar oluşturularak yapılmaktadır. Deney labı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, toplam 29 kişi kapasiteli, her birinde bilgisayar bulunan ve katılımcıların kararlarını gizlilik içinde alabileceği birer kişilik odacıklar bulunmaktadır. Diğer bölüm ise kişiler arası iletişimi veya küçük grup dinamiklerini araştırmak için ideal ortamı yaratmak adına sadece odak grup çalışmaları için ayrılmıştır. Deneylere katılmak için, https://ozyegin.sona-systems.com adresi ziyaret edilebilir.

OzUGRN - Özyeğin Üniverstesi'nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ağı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/ozugrn
Öğretim Üyeleri: Dr. Çimen Günay-Erkol, Dr. Senem Timuroğlu

Bu araştırma laboratuvarı toplumsal cinsiyet ilişkileri, güç, kültür ve kurumlarla ilgili konular üzerinde çalışmak ve tartışmak isteyen üyeleri için bir forum olarak tasarlanmıştır. Yürütülen araştırma farklı alanları ve geniş bir tarihsel süreci kapsamaktadır.

RRL Lab - İlişki Araştırmaları Laboratuvarı

Web Sitesi: http://labs.ozyegin.edu.tr/ozugrn
Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Gizem Arıkan ve Doç. Dr. Asiye Kumru

Kişiler arası yakın ilişkileri araştırmak ve anlamak amacı ile kurulmuştur. Çift ilişkisi, aile ilişkileri gibi yakın ilişkilerin çocuklarda ve yetişkinlerde duygu, düşünce ve davranışlara etkisini incelemek hedeflenmektedir.

Bilişsel Bilim Laboratuvarı

Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Alper Açık , Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aktunç, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karşılar

Bilişsel Bilim Laboratuvarı’ndan insan bilişinin algı, dikkat, bellek, akıl yürütme ve problem çözme gibi farklı yönlerine dönük davranışsal ve bilgi-işlemsel modelleme çalışmaları gerçekleşmektedir.

Algı ve Eylem Laboratuvarı
Algı ve Eylem Laboratuvarı’nda farklı görsel uyaranlarla karşılaşan insanların bu uyaranları göz hareketleri ile nasıl inceledikleri araştırılmaktadır. Böylece görsel dikkat mekanizmaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Karmaşık Biliş Laboratuvarı
Web Sitesi: http://emrahaktunc.wixsite.com/emrah-aktunc
Karmaşık Biliş Laboratuvarı’nda akıl yürütme, problem çözme ve bilimsel çıkarım süreçlerinde görülen bilişsel işlemler üzerine çalışılmaktadır. İnsanların özellikle iyi tanımlanmış problemleri çözmek için hipotez bulma ve test etmelerinin beklendiği çıkarım ödevlerinde belirsizlik sorununu nasıl işledikleri araştırılmaktadır. Grup olarak akıl yürütme olgularının daha iyi anlaşılması için hesaplamalı ve nörogörüntüleme teknikleri kullanan diğer gruplarla da işbirliği içeren yeni araştırmalar yapmayı amaçlamaktadırlar.

Uzam-Zamansal Biliş Laboratuvarı
Uzam-Zamansal Biliş Laboratuvarı’nda insanların zamanı nasıl algıladıkları ve fiziksel evren ile zaman arasındaki ilintiye algısal seviyede nasıl tepkiler verdiği üzerine çalışılmaktadır. Özellikle görsel, işitsel ve dokunsal uyaranların fiziksel özelliklerinde ve sembolik anlamlarında yapılan değişikliklerin, insan algı ve davranışı üzerindeki etkilerini, psikofiziksel olanlar başta olmak üzere, çeşitli davranışsal araştırma teknikleri ve çeşitli bilgi-işlem modelleri kullanarak incelenmektedir. Bu teknikleri uygulamak için yüksek hızlı yenileme oranına sahip monitörler ve işitsel-dokunsal uyaranları düşük gecikme süreleri ve yüksek doğruluk oranlarıyla katılımcıya iletebilen bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. Uzun vadede bu çalışmaları nörolojik ölçümler yapan aletlerle (örn. tDCS, EEG vs.) ve çevrimiçi veri toplama gibi yenilikçi yöntemlerle de destekleyecek seviyeye getirilecektir.

Dil ve Bilişsel Gelişim Çalışmaları

Öğretim Üyesi: Ercenur Ünal

Araştırmalarımızda dil yetisinin edinimini ve dilin diğer zihinsel süreçlerle ilişkisini gelişimsel ve diller-arası karşılaştırmalı olarak inceliyoruz. Bunun için dilin hem işitsel (konuşma) hem de görsel (işaret, jest) modalitedeki ifadelerini inceleyek dili multimdodal bir iletişim sistemi olarak ele alıyoruz. Araştırmalarımızda farklı gelişimsel dönemlerden (erken çocukluk, okul çağı ve yetişkinlik) ve ana dilleri farklı olan bireylerle (Türkçe, İngilizce, Felemenkçe veya Türk İşaret Dili) davranışsal yöntemler veya göz-izleme deneylerini kullanarak çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bilişsel süreçlerin ne ölçüde evrensel olduğunu ve ne ölçüde diller-arası çeşitlikten etkilendiğini belirlemeyi amaçlıyoruz. 

Web Sitesi:http://labs.ozyegin.edu.tr/gelisim/tr/anasayfa/
E-Posta: gelisimlab@ozyegin.edu.tr

Hukuk Fakültesi Araştırma Laboratuvarları
Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/cocukhaklaricalismalari/
Öğretim Üyesi: Dr.Öğr.Üyesi Sevgi Usta

Laboratuvar, akademide çoklu ve disiplinlerarası anlayışla çocukluk ve çocuk hak temelli bilgi üretimi ve çocuk hak temelli anlayışın ilgili tüm disiplinlerin müfredatına dahil edilmesi, çocuğun katılımı ve yararının önceliği ilkelerinin uygulamaya geçirilmesi ve özellikle çocuk koruma sistemi, çocuk ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği alanında politika ve uygulamanın dönüştürülmesine katkıda bulunma amacı gütmektedir.

Bu amaçlarını gerçekleştirmek için, çocuk hakları çalışmaları alanında lisansüstü tez ödülü, çocuk hakları eğitimleri, çocuk dostu yargılama, çocuğun kent yaşamına katılımı, hukuk klinikleri, sosyal ve dijital medya alanlarında programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Laboratuvar yeterli birikime ulaştığında, çalışmalarını yaşlılığı da içerecek biçimde Yaş Çalışmaları laboratuvarına dönüşerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Laboratuvar çalışmaları, tüm Özyeğin Üniversitesi topluluğunun katılımına açıktır.

Detaylı bilgi için:sevgi.usta@ozyegin.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF)

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/loaf/
Öğretim Üyeleri: Dr. Candan Türkkan - Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Dr. Ali İlhan - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Murat Bayramoğlu - Sürdürülebilirlik Platformu, Okan Pala - Sürdürülebilirlik Platformu Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF) küresel ve ulusal ölçekte içinden geçtiğimiz ekolojik krizin sebep, sonuç ve çözüm olanaklarını eş anlı içinde barındıran gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında akademik araştırmalar yapmak, veri temelli bilgi üretmek, uygulamaya dönük iyi örneklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması için modeller geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Platformu
Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF)

Web Sitesi: https://labs.ozyegin.edu.tr/loaf/
Öğretim Üyeleri: Dr. Candan Türkkan - Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Dr. Ali İlhan - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Murat Bayramoğlu - Sürdürülebilirlik Platformu, Okan Pala - Sürdürülebilirlik Platformu Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LOAF) küresel ve ulusal ölçekte içinden geçtiğimiz ekolojik krizin sebep, sonuç ve çözüm olanaklarını eş anlı içinde barındıran gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında akademik araştırmalar yapmak, veri temelli bilgi üretmek, uygulamaya dönük iyi örneklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması için modeller geliştirmek amacıyla kurulmuştur.