Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eğitim Politikası

Eğitim Politikası

Özyeğin Üniversitesi'nde her öğrencinin kapsayıcı, güvenli ve şefkatli bir ortama ihtiyaç duyan eşsiz birer birey olduğuna inanırız. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ortamının, gerek akademik gerek derslerle ortak yürütülen gerekse ders dışı destek kapsamında sunulan aktivitelerle öğrenci katılımını ve başarısını destekleyerek, onların entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunması gerektiğini savunuruz. ÖzÜ'nün öğrenci merkezli ve öğrenim odaklı, dönüştürücü yolculuğu ile öğrencilerimizin kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı arzuluyoruz. ÖzÜ mezunlarının gerçekleştirdikleri eylemlerin sonuçlarını düşünüp tartarak yapıcı eylemlerde bulunan, sorumluluk sahibi birer girişimci, akademisyen ya da dünya vatandaşı olarak gerek iş hayatında gerek sosyal hizmet alanında liderlik ve mükemmeliyet sergilemelerini hedefliyoruz. Üniversitenin görevinin, yenilikçi öğrenim toplulukları, kapsayıcı öğrenci merkezli danışmanlık hizmetleri ve uygulamalı faaliyetlere erişim gibi özelliklerle kurumsal olarak yapılandırılmış, öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında doğrudan etkileşime dayalı bir öğrenci deneyimi sunmak ve yaşatmak olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi, sorularına yanıt ararken öğrendikleri bilgileri yapılandırmaya, kendileri için keşfetmeye ve hedeflerine erişebilmek için gerekli becerileri uygulamaya koymaya teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilirlik olgusunu, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmış bir üniversite olarak en büyük umutlarımızdan biri, öğrencilerimize fakirlik, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevre kirliliği, refah, barış ve adalete ilişkin, insanlığın karşı karşıya olduğu her türlü küresel soruna karşı çözüm geliştirme motivasyonu kazandırmaktır. Çünkü bizler, dünya çapında refahı arttırırken aynı zamanda gezegenimizi de korumaya gönül vermiş, merhametli, güçlü ve azimli bireylere ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda, öğrencilerimizin ÖzÜ'deki yaşam döngülerini, onların dönüşüm yolculuğu /Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi olarak nitelendiriyoruz.

Öğrenim ve Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi:
Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi

ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini dünya standartları ile paralel hale getirmek ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayarak onlara kendi dönüşümlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak için ÖzÜ tarafından öğrencilere sunulan sürecin bütününü ifade eder. Öğrenci yolculuğu haritası ile yapılandırılıp yönetilen bu süreç, öğrenim deneyiminin sürekli planlanabilmesine, takip edilebilmesine ve iyileştirilebilmesine olanak verir.

ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi, aşağıdaki unsurları ile lisans müfredatını tamamlayıcı ve pekiştirici bir rol oynar:

Sektörel Bilgi ve Beceriler: ÖzÜ'nün lisans müfredatı bilimsel bilgi sunmanın yanı sıra, öğrencilerin soyut ve somut becerilerini de geliştirerek, onlara yalnızca akademik bir donanım sunmakla kalmaz, aynı zamanda onları birer vatandaş ve profesyonel olarak toplum içindeki görevlerine hazırlar. Bu amaçla, akademik müfredat, yenilikçi bir sektörel eğitim programı ve uygulamalı deneyimsel öğrenim ile desteklenir. Bu sayede, üniversitenin araştırmaya verdiği önem ile öğrenci merkezli, uygulamalı eğitim sunma misyonu arasındaki bağ, farklı fakülteler arasında ve öğrencinin yolculuğu boyunca sistematik, mantıklı ve tutarlı biçimde güçlendirilmiş olur.

Öğrencilerimizi bulundukları ortama katma değer katan, akademik, profesyonel, sosyal yönden tam donanımlı mezunlar olarak yetiştirmek amacıyla kurgulanmış Sektörel Eğitim Programı, ÖzÜ müfredatının eşsiz ve en önemli parçasıdır. Programın içeriğini oluşturan “Sektörel Çözümler” dersleri, online kaynaklar, konuk konuşmacılar, sektör analizleri, vaka çalışmaları ve uygulamalı projeler ile zenginleştirilmiş içeriği ile öğrencilerin farklı sektörleri ve uzmanlık alanlarını keşfetmelerini sağlar. Programın ikinci öğesi, bütün lisans programları için zorunlu olan, müfredata dahil (co-curricular) kredili stajlardır. Program aynı zamanda, bütün ÖzÜ öğrencilerini gerek kampüsteki gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gönüllü (kredisiz) staj olanaklarından yararlanmaya teşvik eden ders dışı unsurlar da içerir. Son olarak, Profesyonel Gelişim Ofisi, tam zamanlı danışmanları ile öğrenci yaşam döngüsünün her bir aşaması için özel olarak tasarlanmış çeşitli grup eğitimleri ve bireysel eğitimler vererek, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur.

Meta Öğrenme: ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi'nin en önemli özelliği, öğrencilerin kendi öğrenim yolculuklarını şekillendirirken öğrenmeyi öğrenmeleridir. Bu kapsamda, öğrencilerin karşılarına çıkan gelişim fırsatlarını görebilmesi, kendilerini geliştirmeyi başarabileceklerine inanması ve kendi öğrenme stratejilerini etkin biçimde planlayıp, takip edip değerlendirmeyi öğrenebilmeleri hedeflenir.

Bu çerçevenin uygulanabilmesi için gerekli dört özel idari unsur mevcuttur:

  1. Eğitimin dijitalleşmesi: Eğitim araçlarının dijital dönüşümü, ortak derslerde okutulan ders kitapları ve kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerinden başlayarak, öğrencilerin desteğe gereksinim duyduğu her konu ve beceriye ilişkin verileri takip edebilmemize olanak verir. Üniversite, dijital ortamlardaki öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlere ilişkin teknopedagojik gereksinimleri karşılamayı amaçlar. İlgili detaylar için Teknopedagojik Eğitim Çerçevesinde paylaşılmıştır.
  2. ÖzÜ Analizleri: Kurum çapında öğrenim ve öğretim deneyimi, veri analizleri aracılığıyla takip edilir. Veri analizleri, kurum genelinde öğrenim düzeyi, dersler, öğrenci başarısı ve katılımının analiz edilmesini içerir.
  3. ÖzÜ Danışmanlığı: Profesyonel danışmanlar, öğrencilere lisans programlarının birinci ve ikinci yıllarında gelişimsel ve proaktif danışmanlık desteği sunar.
  4. ÖzÜ'de öğrenim ve gelişim: Yukarıdaki süreçlerden elde edilen bulgular, değerlendirip analiz edilerek, ÖzÜ müfredatı ve öğrenci yaşam döngüsü deneyimlerinde iyileştirmeler yapılır.