Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eğitim Politikası

Eğitim Politikası

Özyeğin Üniversitesi'nde her öğrencinin birey olarak akademik, sosyal ve kişisel gelişimi için kapsayıcı, güvenli ve güçlendiren bir ortamın gerekli olduğuna inanırız. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ortamının, gerek akademik gerek derslerle ortak yürütülen gerekse ders dışı destek kapsamında sunulan aktivitelerle öğrenci katılımını ve başarısını destekleyerek, onların bilimsel, entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunması gerektiğini savunuruz. ÖzÜ'nün öğrenen merkezli ve eğitim odaklı, dönüştürücü yolculuğu ile öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı arzuluyoruz. ÖzÜ mezunlarının gerçekleştirdikleri eylemlerin sonuçlarını düşünüp tartarak yapıcı eylemlerde bulunan, sorumluluk sahibi dünya vatandaşı olarak gerek iş hayatında gerekse sosyal hizmet alanında gerektiğinde güçlendiren lider, gerektiğinde etkin takım üyesi olabilecek vasıflarına sahip olmalarını hedefliyoruz. Üniversitenin görevinin, sürdürülebilir öğrenme toplulukları, kapsayıcı öğrenen merkezli destek hizmetleri ve uygulamalı faaliyetlere erişim gibi özelliklerle kurumsal olarak yapılandırılmış, öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında doğrudan yapıcı etkileşime dayalı bir öğrenci deneyimi sunmak ve yaşatmak olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi, sorularına yanıt ararken öğrendikleri bilgileri yapılandırmaya, kendileri için keşfetmeye ve hedeflerine erişebilmek için gerekli becerileri uygulamaya koymaya teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilirlik olgusunu, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmış bir üniversite olarak en büyük umutlarımızdan biri, öğrencilerimize fakirlik, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevre kirliliği, refah, barış ve adalete ilişkin, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel soruna karşı çözüm geliştirme motivasyonu kazandırmaktır. Çünkü bizler, dünya çapında refahı arttırırken aynı zamanda gezegenimizi de korumaya gönül vermiş, bilimden beslenen, vicdanlı ve azimli ve sorumluluk sahibi bireylere ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda, öğrencilerimizin ÖzÜ'deki yaşam döngülerini, onların dönüşüm yolculuğu /Dönüştürücü Öğrenen Deneyimi olarak nitelendiriyoruz.

Öğrenme ve Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi:
Dönüştürücü Öğrenen Deneyimi

ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenen Deneyimi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini dünya standartları ile paralel hale getirmek ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayarak onlara kendi dönüşümlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak için ÖzÜ tarafından öğrencilere sunulan öğrenme ekosisteminin bütününü ifade eder. Öğrenci yolculuğu haritası ile yapılandırılıp yönetilen bu süreç, öğrenim deneyiminin sürekli planlanabilmesine, takip edilebilmesine, iyileştirilebilmesine ve daha da önemlisi öğrencilerimizin değişen ve gelişen hedeflerine göre güncellenmesine olanak verir.

ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenen Deneyimi, aşağıdaki unsurları ile lisans müfredatını tamamlayıcı ve pekiştirici bir rol oynar:

Sektörel Bilgi ve Beceriler: ÖzÜ'nün lisans müfredatı bilimsel, teknik bilgi sunmanın yanı sıra, öğrencilerin soyut ve somut becerilerini de geliştirerek, onlara yalnızca akademik bir donanım sunmakla kalmaz, aynı zamanda onları birer vatandaş ve profesyonel olarak toplum içindeki görevlerine hazırlar. Bu amaçla, akademik müfredat, yenilikçi bir sektörel eğitim programı ve uygulamalı çok disiplinli dersler ile desteklenir. Bu sayede, üniversitenin araştırmaya verdiği önem ile öğrenen merkezli, uygulamalı eğitim sunma misyonu arasındaki bağ, farklı fakülteler arasında ve öğrencinin üniversite yolculuğu boyunca sistematik, mantıklı ve tutarlı biçimde güçlendirilmiş olur.

Öğrencilerimizi bulundukları ortama katma değer katan, akademik, profesyonel, sosyal yönden tam donanımlı mezunlar olarak yetiştirmek amacıyla kurgulanmış Sektörel Eğitim Programı, ÖzÜ müfredatının özgün ve özel bir boyutudur. Programın içeriğini oluşturan “Sektörel Çözümler” dersleri, kaynaklar, konuk konuşmacılar, sektör analizleri, çok disiplinli dersler, vaka çalışmaları ve uygulamalı projeler ile zenginleştirilmiş içeriği ile öğrencilerin farklı sektörleri, uzmanlık alanlarını ve disiplinler üstü düşünme sistematiğini keşfetmelerini sağlar. Programın ikinci öğesi, tüm lisans programları için zorunlu olan, müfredata dahil (co-curricular) kredili stajlardır. Program aynı zamanda, ÖzÜ öğrencilerini gerek kampüsteki gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gönüllü (kredisiz) staj olanaklarından yararlanmaya teşvik eden ders dışı unsurlar da içerir. Son olarak, Profesyonel Gelişim Ofisi, tam zamanlı danışmanları ile öğrencinin üniversitedeki yaşam döngüsünün her bir aşaması için özel olarak tasarlanmış çeşitli grup eğitimleri ve bireysel destekler vererek, öğrencilerin kariyer hedeflerine doğru ilerlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar konusunda yardımcı olur.

Meta Öğrenme: ÖzÜ Dönüştürücü Öğrenen Deneyimi'nin en önemli özelliği, öğrencilerin kendi öğrenim yolculuklarını şekillendirirken öğrenmeyi öğrenmeleridir. Bu kapsamda, öğrencilerin farklı gelişim fırsatları hakkında farkındalık kazanması, kendilerini geliştirmeyi başarabileceklerine inanması ve kendi öğrenme stratejilerini etkin biçimde planlayıp, takip edip değerlendirmeyi öğrenebilmeleri hedeflenir.

Bu çerçevenin uygulanabilmesi için gerekli dört özel idari unsur mevcuttur:

  1. Eğitimin Dijitalleşmesi: Eğitim ortamlarının/araçlarının dijital dönüşümü, ortak derslerin ders kitapları ve kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerinden başlayarak, öğrencilerin desteğe gereksinim duyduğu her konu ve beceriye ilişkin durumu takip edebilmemize olanak verir. Dijital ortamlardaki öğrenme, öğretme, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlere ilişkin hazırlanan Teknopedagojik Eğitim Çerçevesi takip edilir.
  2. ÖzÜ Analizleri: Öğrenim ve öğretim deneyimi, veri analizleri aracılığıyla takip edilir. Veri analizleri, kurum genelinde öğrenim süreci, dersler tasarımı, öğrenci başarısı ve katılımının analiz edilmesini içerir.
  3. ÖzÜ İlk Yıl Danışmanlığı: Profesyonel danışmanlar, öğrencilere lisans programlarının birinci ve ikinci yıllarında gelişimsel ve proaktif danışmanlık desteği sunar.
  4. ÖzÜ Akademik Danışmanlık: Her öğrenciye bağlı olduğu bölüm öğretim üyelerinden atanan akademik danışmanlar üniversite hayatına uyum, akademik konularda rehberlik ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur.
  5. ÖzÜ'de Öğrenmeim ve Gelişim: Yukarıdaki süreçlerden elde edilen bulgular, değerlendirip analiz edilerek, ÖzÜ müfredatı ve öğrencinin üniversitedeki yaşam döngüsü deneyimlerinde iyileştirmeler yapılır.