Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Değişim Programları ve İşbirlikleri

Değişim Programları ve İşbirlikleri

Dünyaya Açılan Kapınız

Uluslararasılaşmanın eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve öğrenci deneyiminin kalitesini artırdığı ilkesi ile stratejik planını oluşturan ÖzÜ, yükseköğretime ait tüm bu unsurları uluslararası anlayış ile bütünleştirmeyi ve kültürlerarası etkileşim için çok sayıda fırsat sunan bir ortam yaratmaya çalışır. Bu kapsamda ÖzÜ çok boyutlu bir strateji izleyerek çok kültürlü öğrenci deneyimi yaratmayı, öğrenci ve personel hareketliliğini, uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerini, sektörler arası ve uluslararası iş birliklerini ve çok uluslu bir dünyaya hizmet için gerekli yapıların kurulmasını destekler.

 

Özyeğin Üniversitesi’nin tüm eğitim programlarının tasarlanmasında Bologna süreci esas alınmaktadır. Hareketliliklerin ve yeterliklerin tanınmasını sağlamak ve şeffaflık ilkesini gözetmek amacıyla, müfredatımız, Avrupa ve ulusal yeterlilikler çerçevesine dayanılarak hazırlanmıştır ve kredi dağılımı için AKTS kullanılmaktadır. ÖzÜ açıldığı ilk akademik yıl olan 2009’da Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi’ni almıştır. 2014-2020 yıllarını kapsayan dönem için Erasmus Beyannamesi alınarak, aktif olarak Erasmus programına katılım sağlanmıştır. Aralık 2020'de, 2021-2027 yıllarını kapsayan dönem için başvurumuz kabul edilmiş ve kurumumuz Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi almaya hak kazanmıştır.

Logolarımız