Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Tüm paydaşlar tarafından en tercih edilen, öğrenen odaklı, girişimci araştırma üniversitesi olmak.

Misyon

Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak topluma hizmet için çözüm odaklı ve katma değeri yüksek bilgi yaratmak, paylaşmak ve uygulamak.

Temel Değerler

Özyeğin Üniversitesinin önde gelen değerleri özgürlük, esneklik, çok boyutluluk ve erişilebilirliktir.

  • Üniversite, akademik özgürlüklerin ve kurumsal özerkliğin savunucusu olacaktır.
  • Üniversite, öğrencilere, mensuplarına ve işbirliği içinde bulunduğu kurumlara geniş esneklikler sağlayacaktır. Esnek yapılar, dinamik programlar ve ders seçimlerinde özgürlükler gibi özelliklerle üniversite öğrencilerine ve araştırmacılarına hızla değişen iş yaşamına ayak uyduracak ve bireysel farklılıklara uygun olarak kişiselleştirilebilecek eğitim ve araştırma olanağı sağlayacaktır.
  • Üniversite, farklı imkânlar ve özellikler sunacak olan çok boyutluluk yaklaşımını benimseyecek, farklı kültürleri ve bakış açılarını barındıran bir iklimi geliştirecektir. Üniversitede yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen ve kültürler arası alışverişler için farklı fırsatlar oluşturan çeşitlilik ortamıyla gelişecektir. Bu bağlamda uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri, değişim programları ve uluslararası işbirliği öne çıkacaktır.
  • Üniversite etkin bir işletim ve finansal destek modeliyle Türkiye'nin ve bölgenin değişik kesimlerinden gelen öğrenciler için maddi yönden erişilebilir olmakla birlikte, etkili burs sistemiyle kaynakları kısıtlı olan yetenekli ve başarılı öğrencilere için de olanaklar sağlamaktadır.

Eşitlik ve Ayrım Yapmama İlkesi

Özyeğin Üniversitesi, akademik veya idari personel alırken ve öğrenci kabul ederken, üçüncü şahıs ve kurumlarla çalışırken cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, yaşa, engellilik durumuna, politik kimliğine, medeni durumuna, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine dayanarak karar vermez. Özyeğin Üniversitesi eğitim ve istihdam politikalarının, burs verme sürecinin veya üniversite tarafından desteklenen herhangi bir programın uygulanması sırasında hiç bir suretle ayrımcılık yapılmasına müsamaha göstermez.