Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Üstün Başarı Ödülleri

Üstün Başarı Ödülleri

2016-2017 Üstün Başarı Ödülleri

Araştırma, Eğitim-Öğretim, Hizmet ve Bilgi Transferi kategorilerindeki üst düzey katkılar değerlendirilerek verilen Özyeğin Üniversitesi Akademik ve İdari Üstün Başarı Ödülleri yeni sahiplerini buldu.

Bu ödüllendirme sistemi, üniversitemizin üstün başarılı çalışmalara verdiği önem ve değeri göstermek ve eğitim-öğretim ve araştırma yoluyla topluma hizmet ve bilgi aktarımının kalitesini artırmak amacıyla kuruldu.

Araştırma Üstün Başarı Ödülü

Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki üstün başarılı araştırmalarının önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir ödüldür. Araştırma Ödülü için başvuran adayları değerlendirirken, tüm akademik geçmişi göz önünde tutmakla birlikte, Ödül Komitesi en büyük ağırlığı adayın Özyeğin Üniversitesi’nde çalışırken elde ettiği araştırma çıktılarına verir. Adayın araştırma çıktılarının önemini, kalitesini ve bilinirliğini ölçmek amacıyla Araştırma Kalitesi, Mesleğe Katkılar ve Tanınırlık gibi ölçütler kullanılmıştır.

Doç. Dr. Güven Güney Yapıcı

 • 20 dergi makalesi, 48 konferans bildirisi, 540’tan fazla Web of Science, 730’dan fazla Google Scholar atıf sayısı ve yüksek h-index değerlendirmeleri ile (Web of Science h: 13; Google Scholar h: 14) üniversitemizin araştırma prestijine üst seviyede katkıda bulundu.
 • Üniversitemizde 4 projede asıl yönetici (TÜBİTAK 3501 Kariyer ve 1003 Programları; EU FP7 Marie Curie Programı) ve 3 projede de yardımcı yönetici olarak çalıştı.
 • Oluşturmuş olduğu MEMFIS Araştırma Grubu içerisinde çok sayıda öğrencinin doktora ve yüksek lisans çalışmalarına katkıda bulundu. (1 doktora öğrencisi ve 5 ÖzÜ, 6 Vestel yüksek lisans öğrencisi mezun etmiş bulunuyor; 6 doktora öğrencisi ve 6 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarına devam ediyor)
 • Makina Mühendisliği İmalat Laboratuvarının kurulmasına ve idare edilmesine etkin bir şekilde katkıda bulundu.
 • 2016 yılından bu yana bir dizi kullanıcı ürünü geliştirilmesine yönelik (sağlık, enerji, enerji verimliliği, kablosuz ağlar konularında) 29 farklı patent başvurusu yaptı. 

Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü

Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin bilgi transferi konusundaki üstün başarılı eylemlerinin önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir ödüldür. Adayın bilgi transferi alanındaki katkılarının önemini ve kalitesini ölçmek amacıyla Ödül Komitesi, bilimin ve bilginin topluma yayılmasına öncülük etmek, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, araştırma sonuçlarının topluma ulaşmasına yönelik sergiler düzenlemek, basın duyuruları vermek, web sayfaları oluşturmak, gazetelerde, dergilerde ve bloglarda yazı yazmak ve patent sayısı ve niteliği gibi ölçütler üzerinden değerlendirme yapar.

Yrd. Doç. Dr. Burhan Gülbahar

 • Özyeğin Üniversitesi ve Vestel iş birliği ile yürütülen ÖzÜ Teknoloji Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi’nde Merkez Direktörü olarak bilimsel çalışmaların endüstriye katkı sürecini etkin bir şekilde yönetiyor.
 • TÜBİTAK desteği ile devam ettirilen EUREKA programı kapsamında 3 endüstriyel Ar-Ge projesinin yürütücüsü oldu.
 • 2016 yılından bu yana bir dizi kullanıcı ürünü geliştirilmesine yönelik (sağlık, enerji, enerji verimliliği, kablosuz ağlar konularında) 29 farklı patent başvurusu yaptı.

Eğitim Öğretimde Üstün Başarı Ödülü

Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı öğretim üye ve öğretim görevlilerinin üstün başarılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir ödüldür. Ödül Komitesi başvuruları değerlendirirken Eğitim ve Öğretimin Planlaması, Öğrenmeyi Kolaylaştırma, Ölçme ve Değerlendirme ve Öğretim ve Profesyonel Gelişimin Değerlendirilmesi ölçütlerini esas alır. 

Yrd. Doç. Dr. T. Barış Aktemur

 • Hybrid Eğitim ve Flipped Classroom dahil olmak üzere farklı teknikler ile ders konularını öğrencilere en etkili ve yenilikçi yöntemlerle aktarmak için süreçler geliştirdi, bu bağlamda üniversitemizin yenilikçi eğitim çalışmalarına öncülük etti.
 • Öğrencilerin gruplar halinde, problemler üzerinde birlikte çalışarak takım kavramını öğrenmelerini ve konuları derinlemesine anlamalarını sağladı.
 • Lise öğrencilerine yönelik Bilgisayar Oyun Atölyesi etkinliği düzenledi ve etkinliğin sürdürülebilirliği için gerekli çalışmaları başlattı. 

Öğretim Görevlisi Mehmet Demir

 • İngilizce düşünme, yazma ve çalışma becerilerini kazandırmak için oluşturduğu yenilikçi ve etkin eğitim yöntemleri ile öğrencileri daha sonraki çalışmalarına en üst düzeyde hazırladı.
 • Yenilikçi eğitim yaklaşımının karşılığını, hem hazırlık hem de lisans seviyesinde verdiği derslerde, öğrenci değerlendirme anketlerine sayısal ve sözel bazda yansıyan yüksek memnuniyet düzeyi ile aldı.

Hizmette Üstün Başarı Ödülü

Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı öğretim üye ve öğretim görevlilerinin üstün başarılı hizmetlerinin önemini ve kalitesini tanımaya yönelik bir ödüldür. Adayın hizmetlerinin önemini ve kalitesini ölçmek amacıyla Ödül Komitesi, üniversite içi komite çalışmalarında olağanüstü bir performans sergilemek, üniversite dışı kurum ve kuruluşlarda ve uluslararası kuruluşlarda Özyeğin Üniversitesi’ni üstün başarı ile temsil etmek, öğrenci kulüplerinin gelişmesine ve öğrenci adaylarına Özyeğin Üniversitesi’ni tanıtma konusunda önemli katkılarda bulunmak, yeni lisans ve lisansüstü programların gelişmesine öncülük etmek gibi ölçütler üzerinden değerlendirme yapar.

Prof. Dr. Saadet Erbay

 • Farklı komisyon ve komitelerde görev alıp, bu görevlerin farklı sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirdi. Bunun yanı sıra; 2014 yılından bu yana “Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Komisyonu”nda da aktif görev alarak, komisyon çalışmalarına değerli katkılarda bulundu.
 • 2015 yılından bu yana, Üniversite Disiplin Komisyonu Başkanı olarak 20’den fazla çok boyutlu, karmaşık ve hassas disiplin soruşturmasını ilgili mevzuatlar ve üniversitemizin değerleri doğrultusunda yürüttü.

İdari Üstün Başarı Ödülü

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisi 

Özyeğin Üniversitesi idari kadro çalışanlarının üstün başarılı hizmetlerinin önemini ve kalitesini tanımaya/tanıtmaya yönelik bir ödüldür. Ödül Komitesi, adayın hizmetlerinin önem ve kalitesini ölçerken üniversitenin stratejik vizyonu doğrultusunda akademik çalışmaların yanı sıra yapılan organizasyonel ve yönetimsel faaliyetlerde öncü ve lider çalışmaları değerlendirir.

 • Eylül 2014’te kurulduğu günden itibaren üniversitede kalite güvence olgusunun yerleşmesine ve sahiplenilmesine katkı sağlandı.
 • 2016 yılından itibaren zorunlu hale gelen Kurum İç Değerlendirme süreçleri için gerekli çalışmalar yürütüldü.
 • Ocak 2017’de YÖK tarafından ilk kez başlatılan Kurumsal Dış Değerlendirme programına gönüllü olarak dahil olan sayılı yüksek öğretim kurumlarından biri olmamızı sağlayan kapsamlı çalışmalar başarıyla gerçekleştirildi.
 • Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinin başarıyla yönetilmesine ve sonuçlanmasına önemli ve değerli katkılar sağlandı. Ofisin, üniversitemizin akreditasyon hedefleri doğrultusunda farklı programların çalışmalarına verdiği değerli katkılar:
 • MÜDEK Akreditasyonu: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümleri
 • TPD (Türk Psikoloji Derneği) Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akreditasyonu
 • EAQUALS (European Association for Quality Language Services) üniversitemizdeki yabancı dil eğitim-öğretimi akreditasyonu
 • Akreditasyon süreci devam eden programlar

 

Önceki yıllarda üniversitemizin Üstün Başarı Ödülleri’ni almış olan Akademik Kadromuz

2015-2016

Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay (Mühendislik Fakültesi), Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Ümit Özlale (İşletme Fakültesi), EğitimÖğretimde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Okan Örsan Özener (Mühendislik Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Petek Şirin (Yabancı Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Rabia Ayfer Karaca (Yabancı Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Bahar Başım Doğan (Mühendislik Fakültesi) , Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Fatih Uğurdağ (Mühendislik Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2014-2015

Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi), Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Çimen G. Erkol (Sosyal Bilimler Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Aslı Lidice Göktürk Sağlam (Yabancı Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Ekrem Duman (Mühendislik Fakültesi), Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Özkan Bebek (Mühendislik Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2013-2014

Doç. Dr. Koen Pauwels (İşletme Fakültesi), Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Murat Uysal (Mühendislik Fakültesi), Araştırmada Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Kutsal Doğan (İşletme Fakültesi), EğitimÖğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Neslihan Sabuncu (Yabancı Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Prof. Dr. Pınar Mengüç (Mühendislik Fakültesi), Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Emrah Şener (İşletme Fakültesi), Bilgi Transferinde Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Faik Gür (Sosyal Bilimler Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. T. Barış Aktemur (Mühendislik Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. M. Helena Turhan (Hukuk Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. M. Bülent Aksum (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü
Yrd. Doç. Dr. A. Murat Fiş (İşletme Fakültesi), Hizmette Üstün Başarı Ödülü

2012-2013

Prof. Dr. Güray Erkol (Mühendislik Fakültesi), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü
Öğr. Gör. Nazan Özçınar (Yabancı Diller Yüksekokulu), Eğitim-Öğretimde Üstün Başarı Ödülü