Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin' de Araştırma

Özyeğin' de Araştırma

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye’nin lider girişimci araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversitemizin misyonu, topluma hizmet etmek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır. Özyeğin’de bizler gerçek dünya için önem taşıyan, insanlığa faydası dokunacak ve günlük yaşam kalitemizi arttıracak araştırmalar yapmayı hedefliyor, bir araştırma üniversitesi olarak, yeni keşifler ve yeni bilgiler ile geleceğin liderlerini eğitmeyi amaçlıyoruz. Öğretim üyelerimiz, kendi uzmanlık alanlarında dünyaca tanınmış, aktif araştırmacılar olarak çalışmalarının yanı sıra, araştırmalarından elde ettikleri sonuçları, yeni şirketler kurarak hayata geçirme konusunda da deneyim sahibi bireyler olarak tanınıyorlar.

Bilimsel gelişmeler dünyasının etkin bir aktörü olabilmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu yolda yürütülen çalışmaları takdir ediyoruz. Bu nedenle, araştırmacılarımızdan özgün araştırmalar yapmalarını ve bunların sonuçlarını kendi alanlarındaki saygın akademik dergilerde yayınlamalarını bekliyoruz.

Sahip olduğumuz bilgileri, öğrencilerimizin yaşamlarını değiştiren eğitim programlarımız aracılığı ile paylaşıyoruz. Mezunlarımızın, işverenleri için belirgin bir fark yaratmalarını hedefliyoruz. Lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye  büyük önem veriyoruz. Lisansüstü öğrencilerimiz, bu amaçla, eğitimlerinin ilk gününden itibaren bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma projelerinde çalışmaya başlıyor.

Araştırmaların, geliştirilerek teknolojiye dönüştürüldükleri takdirde sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir temel teşkil edebileceğini biliyoruz. Bu nedenle bilgilerimizin uygulamaya konulması ile gerek yeni şirketler ve girişimlerin kurulmasını sağlayarak, gerekse mevcut şirketlerin üretkenliği ve verimliliğini arttırarak toplum için ekonomik faydalar üretmelerini hedefliyoruz. Araştırmacılarımızı da bu tür aktivitelerin bir parçası olmaya ve kendi uzmanlık alanlarındaki ürünler, süreçler ve yöntemler için hayata geçirilebilecek bilgiler üreterek, uygulama dünyasına katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz. Halihazırda öğretim üyelerimiz tarafından icat edilmiş çok sayıda ulusal ve uluslararası patent mevcut, bu rakamı daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Özyeğin Üniversitesi araştırma alanında hem ulusal hem uluslararası bir aktör olup gerek ulusal gerekse dünyanın dört bir yanındaki uluslararası örgütlerle işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde araştırmacılarımızın yerli ve yabancı kurumlardaki diğer araştırmacılarla araştırma ortaklıklarına girmesi güçlü bir şekilde teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Üniversitemiz, araştırma alanındaki misyonunu gerçekleştirmek için üyelerine, hem fiziki hem entelektüel olanaklar sunmaktadır. Yeni kampüsümüz, çok sayıda araştırma laboratuvarı ve tesisi ile donatılmıştır. Kütüphanemiz, mevcut bilgi tabanına sınırsız erişim sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi olarak, yeni araştırmalar gerçekleştirmek için gerekli ana malzemeler olan bilgiyi keşfetme, tartışma ve yayma özgürlüğünün de savunucusuyuz.

Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen birçok başarıya imza attık: Türk ve yabancı, yüksek kaliteli eğitim almış çok sayıda lisansüstü öğrenciyi kendimize çekmeyi başardık. Gerek sektörden gerekse devletten aldığımız araştırma destekleri uluslararası üniversiteler için bile önemli düzeye geldi. Bunun yanı sıra2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde, Türkiye’deki 184 üniversite arasında yedinci sırada yer aldık. Teknoloji Transferi Ofisimiz (TTO) ise TÜBİTAK’ın üniversite TTO’larına sunduğu desteği almaya hak kazanan ilk on ofisten biri oldu. 

Hızla değişen dünyamızda, gerçekleştirdiğimiz araştırma çıktılarıyla Özyeğin etkisini arttırmak için büyük bir heyecan ve coşku içinde yolumuza devam ediyoruz…

Özyeğin'de Araştırma Projeleri

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) araştırma destekleri hacmi 2020 yılında 117,7 Milyon TL’ye ulaşmıştır. ÖzÜ dış kaynaklı araştırma bütçesinin yaklaşık %75’i ulusal fon kaynaklarından gelmektedir. Kalan %25’lik bütçe ise Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlar tarafından fonlanmaktadır. Toplamda 575 projenin desteklenmesi ile elde edilen ÖzÜ araştırma bütçesinin %49u TÜBİTAK projeleri, %20si AB projeleri, %16’sı üniversite - sanayi iş birlikleri, %7si Kalkınma Ajansı projeleri, %6’sı diğer uluslararası projeleri ve kalan kısım ödüller ile diğer ulusal projelerden oluşmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi sanayi ile sürdürdüğü işbirlikleri kapsamında, 2019 yılında aktif ve tamamlayıcı faaliyetleri sonucu 154 firma ile etkileşim kurmuş, 200’den fazla işbirliği görüşmesi yapmış olası proje fikir ve ortaklıklarının zemini hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu toplam bütçesi 11.226.764,08 TL olan 44 ÜSİ projesi hayata geçirilmiştir.

ÖzÜ, TTO’nun 2013 yılında kuruluşundan bu yana 191 adet ulusal ve uluslararası patent ile 5 adet faydalı model başvurusu gerçekleştirmiştir. Bu başvuruların sonucunda, ulusal ve uluslararası 71 adet patent tescil edilmiştir.