Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

  • Özyeğin Üniversitesi, insan katılımcı içeren tüm araştırmaların Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Etik Yönergeye uygun olarak yapılmasını temin etmek üzere İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nu (AEK) yetkilendirmiştir. Üniversite, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu vasıtasıyla, araştırmanın özünde olan etik konuları belirlemek ve ele almak üzere araştırma camiasına yardımcı olmaya çalışmaktadır.
  • İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üniversite bünyesinde yapılan araştırmalar ile ilgili ortaya çıkabilecek etik konular hakkında yönergeler hazırlar.
  • İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Prosedürü: İnsan Araştırmaları Etik Kurulu akademik yıl süresince belirli aralıklar ile toplanır, ancak projelerin etik değerlendirme için başvuruları yıl içinde herhangi bir zamanda yapılabilir.
  • İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’na Başvuru: Araştırma projelerinin etik yönden değerlendirilmesi ve etik prensiplere uygunluğunun onaylanması için başvuru belgelerinin doldurularak etikkurul@ozyegin.edu.tr adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu (Form A) ‘nun Word dosyası olarak gönderilmesi önemle rica olunur.
  • Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde gerekli olan, başka araştırmacılara ait testler, ölçekler ya da şekil ve tabloların kullanımı ya da veri toplanacak kişi, kurum ve kuruluşlardan alınması gereken onam belgesi gibi her türlü izni sağlamak araştırmacıların kendi sorumluluğundadır.
  • Öğrenciler Etik Kurul başvurularını danışmanlarının kontrolü sonrasında, danışmanlarını da e-mail’de cc’leyerek yollamalıdır.

Formlar