Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı

ÖzÜ olarak benimsediğimiz sürdürülebilir yönetim anlayışının önemli unsurlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin üniversitemizin her alanında geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın ise derinlikli somut politikalar ve uygulamalar yoluyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Üniversitemiz bu anlayışın bir sonucu olarak Şubat 2016 tarihinden bu yana Horizon 2020 PLOTINA (Araştırma, İnovasyon ve Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Dengesinin ve Kapsayıcılığının Teşvik Edilmesi) Projesini yürütmektedir. Bu Proje kapsamında bir toplumsal cinsiyet eşitliği öz değerlendirme çalışması tamamlanmıştır. Akademik ve idari birimlerimizdeki toplumsal cinsiyet dengesinden insan kaynakları politikasına, iş ve kişisel yaşam entegrasyonundan müfredat ve araştırma projelerine kadar farklı konuları içeren bu çalışma sonucunda, üniversitemize özgü bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı (TCEP) hazırlanmıştır.

ÖzÜ’nün tüm akademik ve idari birimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir çalışma ortamı yaratmayı; üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini daha da yükseltmeyi amaçlayan ÖzÜ TCEP dosyalarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı (Özyeğin Üniversitesi Mensuplarına açıktır)