Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

AKADEMİK

AKADEMİK

 

Fakülteler

İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Hedefimiz Yönetim biliminin bütün alanlarında söz sahibi olan, ekonomik dengeleri analiz edip strateji oluşturabilen, bireysel, kurumsal ve sosyal girişimciliğin ruhunu keşfeden, iş dünyasında liderlik rolü üstlenen, vizyonuyla fark yaratan geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.

 
Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Hedefimiz Teknik problemler çözerek, yeni teknolojiler geliştirerek veya gelişimine liderlik ederek çalışma alanına fayda sağlayan, teknolojik gelişmeleri, iş kollarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini yerel ve küresel boyutta takip eden, kuramsal bilgiyi uygulamayla harmanlayan, mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri hakkında bilgi sahibi olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırmacı ve girişimci, yenilikçi yüksek teknoloji şirketleri kurabilecek donanımda, yeni nesil mühendisler yetiştirmektir.

 
Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Hedefimiz Araştırmacılığı bir yaşam biçimi haline getiren, toplum sorunlarını araştıran ve analiz eden, etkili ve akılcı çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışan, uluslararası ilişkiler ve psikoloji dallarındaki yenilikleri takip eden, mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Hedefimiz Hızla büyüyen havacılık sektöründe başarıyla görev alan, havacılık sektörünü şekillendiren dinamikleri takip eden, bilgi teknolojilerini en ileri düzeyde kullanabilen, iletişim, liderlik, yaratıcılık ve grup çalışması gibi becerilere sahip tam donanımlı bireyler yetiştirmektedir.

 
Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Hedefimiz Hukuk dünyasındaki gelişmelere cevap verebilen, ulusal ve uluslararası, karşılaştırmalı hukuk bilgi ve tecrübesine sahip, yeni hukuk alanlarında uzmanlaşan, bireylere ve topluma güven ve yön veren hukukçular yetiştirmektir.

 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hedefimiz İnsanların ve toplumun yaşam kalitesini yükselten, sahip olduğu yüksek estetik algısı ve yaratıcılığını iş hayatının her noktasında kullanan, girişimciliğin önemini kavramış, dahil olduğu kuruma sahip olduğu vizyon ve bilgi birikimiyle yeni bakış açıları katan, çok kültürlü ve disiplinler arası bir bakış açısına değer veren, sürdürülebilir tasarım anlayışına sahip mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmektir.

 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Hedefimiz Otelcilik, gastronomi ve turizm endüstrisinde yer alan tüm paydaşlara katma değer yaratan, tutkulu, ilerlemeye açık, profesyonel tutum ve davranışları ile örnek olan, girişimci, başarılı ve uluslararası itibara sahip profesyoneller yetiştirmektir.

 

Enstitüler

Fen bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Hedefimiz Mühendislikte araştırmanın her safhasındaki yetenekli kişileri bir araya getirip, dünyayı değiştirecek teknolojileri yaratacak kritik kütleyi her zaman korumayı hedeflemektedir.

 
İşletme Enstitüsü

İşletme Enstitüsü

Hedefimiz Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün misyonu geleceğin liderlerini yetiştirmek ve idari bilimler alanında yeni bilgiler üretmektir. Yaratıcı olmak, girişimcilik ve dönüştürücülük, eğitim ve araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Özenli araştırma ortamı ve iş dünyası ile yakın ilişkilerimizle, paydaşlarımızın sektörel ve işlevsel uzmanlıklarını arttırıyor, sorunları belirlemek ve hazır cevapları ret ederek edinilen ve yaratılan bilgiyi uygulayarak yeni çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz.

 
 

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Hedefimiz Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin dil gelişimine katkıda bulunan bu programların her biri, misyonları, vizyonları ve felsefeleri ışığında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.