Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği'nin' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim Kurumsal İletişim tarafından yürütülmektedir.

Telefon: 0216 564 90 00
Faks: 0216 564 99 99
Adres: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Bilgi Edinme Kanunu Başvurusu
Başvurular Bilgi Edinme Birimi’ne Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, e-posta veya faks yolu ile yapılır.

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

  • Bilgi edinmek için aşağıdaki formlardan ilgili olan formu eksiksiz doldurun.
  • Formu bilgiyarınıza kaydedin.
  • Formu oluşturduğunuz e-postaya ekleyerek bilgiedinme@ozyegin.edu.tr adresine gönderin.

Gerçek Kişiler (Ek -1)
Tüzel Kişiler (Ek -2)

Mevzuatlar

Bilgi Edinme Kanunu
Başbakanlık Genelgesi
Uygulama Yönetmeliği