Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi araştırma projelerinin sözleşme öncesi ve sonrası bütün işlemlerinden sorumludur. Üniversitenin fikri ve sinai mülkiyet hakları süreçlerinin yönetilmesi de ÖzÜ TTO sorumluluğu altındadır. Bu konuda TTO buluş bildirim formları ile ifşa edilen fikri ve sınai mülkiyet hakları çıktılarının  değerlendirilmesini sağlar ve patent ya da lisans başvuru süreçlerini takip ederek, ticari açılım için uygun stratejileri belirler. Böylelikle ÖzÜ TTO, araştırma çıktılarının toplum yararına transfer edilmesinde üniversite içinde “inovasyon yönetim” sürecini yürüterek katkı sağlar.

ÖzÜ TTO web sitesi için: Technology Transfer Office

ÖzÜ TTO ekibi için: TTO Team