Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

RESPOND Projesi

RESPOND Projesi

“Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok katmanlı Yönetişimi”

2015 yılında bir milyonu aşan sayıda mülteci Avrupa’ya ulaşarak göç alan ülkelerde “Mülteci Sorunu” başlığı altında anılan zorluklara ve kriz ortamına yol açtı. Söz konusu “Göç ve Mülteci Krizi”, AB üyesi ülkeler arasında derin ayrışmaları ve siyasi uyumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Mülteci Krizi Avrupa Birliği sınırlarının zafiyetini, Schengen Sisteminin yargısal sorunlarını ve göçün ve göçmenlerin entegrasyonu sorununun hükümetler arası yönetişimindeki derin ayrışmaları ön plana çıkardı. Mülteci Krizinin en görünür etkisi ise AB üyesi ülkelerdeki siyasi kutuplaşma ve ortak uyumlu siyasi ve sosyal politikalar üretmede yaşanan zorluklar oldu.

AB Komisyonunca 2017’de kabul edilen ““RESPOND” Projesi 11 Ülkedeki verileri inceleyerek Avrupa ve ötesindeki Kitlesel Göç olgusunun çok katmanlı yönetişimini araştıracak. Uppsala Üniversitesi (İsveç)’nin koordine ettiği ve göç sürecinde kaynak ülke, geçiş ülkesi ve varış yeri niteliklerine göre seçilen 14 ülkenin akademik kurumlarının yer aldığı Proje Konsorsiyumu, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Glasgow Caledonian Üniversitesi, Göttingen Georg August Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, İstanbul İsveç Araştırmalar Enstitüsü, Floransa Degli Studi Üniversitesi, Yunanistan Aegean Üniversitesi, Avusturya Bilim Akademisi, Varşova Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi, Lebanon Support ve Kuveyt HHRO (Hammurabi Human Rights Association)’dan oluşuyor.

Saygın akademik kurum, STK’lar ve araştırmacıların katıldığı Konsorsiyum, çok disiplinli bir yaklaşımla göçün kaynak ülkeleri, transit ülkeleri ve hedef noktası ülkelerde siyaset bilimi, sosyoloji, din psikolojisi, antropoloji, hukuk ve coğrafya alanlarında araştırmalar yaparak güncel göç yönetişiminin kapsamlı bir analizini, politikaların oluşturulma ve uygulama süreçlerini ve bu süreçlerin makro, orta ve mikro seviyelerdeki etkilerini ortaya koymayı hedefliyor.

RESPOND Projesi özellikle Doğu Akdeniz göç yolları ve 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaşın tetiklediği olgular üzerine odaklanacağı için anahtar bir hedef ülke ve aynı zamanda transit ülkesi olan Türkiye çalışmaları projede kilit bir rol oynayacak.

Kitlesel göç durumlarında karşılaşılan “hukuki koruma”, “kabul” ve “uyum” gibi üç farklı eksende araştırmaların yapılacağı bu bilimsel çalışmada, göçmenler, ilgili resmi yerel ve ulusal kuruluşlar, ilgili yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, bilimsel çevreler ile görüşmeler, odak grup toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlenecektir. Araştırmaların sonunda yerel, merkezi ve uluslararası alandaki karar alıcılar için politika önerileri hazırlanacaktır.

Yardımcı Doçent Dr. Susan Beth Rottmann, Özyeğin Üniversitesi'nde RESPOND Baş Araştırmacısıdır. Rottmann, çalışma boyunca, göçmen entegrasyonu, yurttaşlık, topluma aidiyet ve toplumsal cinsiyet konularında araştırmalar yapacak; bilimsel konferanslar düzenleyerek araştırmaların etkisine katkıda bulunacaktır. Rottmann, ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul'daki İsveç Araştırma Enstitüsü'nden diğer Baş Araştırmacılarla birlikte göç, kabul ve korunmanın sosyo-yasal boyutlarını incelemek ve Türkiye'deki göç yönetimi için en iyi uygulamaları geliştirmek için çalışacaktır. Bu görevlerin yanı sıra, Rottmann, proje bloğununun ve haber bültenlerinin içeriğini oluşturacak ve araştırmaya konusuna dair bir de belgesel film yapılmasını sağlayacaktır.

Proje Başlangıç Tarihi: Aralık 2017
Proje Bitiş Tarihi: Aralık 2020
Proje web sitesi: https://respondmigration.com/
Bilgi için: Asst. Prof. Dr. Susan Beth Rottmann / susan.rottmann@ozyegin.edu.tr