Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Giden Öğrenci

Giden Öğrenci

Özyeğin Üniversitesi saygın yüksek öğretim kurumlarıyla coğrafi anlamda dengeli bir yaklaşımla işbirlikleri geliştirmek üzere çalışmaktadır. Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak bu doğrultuda, Avrupa eğitim programlarından bağımsız olarak, dünyanın dört bir yanında akademik alanda mükemmelliğe bağlılığımızı ve yenilikçi vizyonumuzu paylaşan kurumlarla işbirliği bağları kurmaktayız.

Program Hakkında:

Global değişim programları kapsamında tercih edilebilecek kurumlar bu listede yer almaktadır. SEMP (İsviçre) okulları için de global değişim programları kapsamında öğrenci yerleştirmesi yapılır. Lisans öğrencilerimizin değişim programlarına ikinci yıllarında başvurmaları önerilmektedir. Lisansüstü programlarda okuyan öğrencilerin ise birinci yıllarında başvuru yapmaları önerilmektedir. Lisans ve lisansüstü programlarda okuyan ÖzÜ öğrencilerinin mezun olmayı planladıkları dönemde değişim programlarına katılamaları önerilmemektedir. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler değişim programlarına başvuruda bulunabilirler ancak 60 krediyi tamamlamadan yerleştirilemeyebilirler.

Uluslararası Değişim Programları Ofisi her güz döneminde, değişim programları ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmak için bilgilendirme toplantıları yapar ve ilan edilen tarihler içerisinde başvuruları kabul eder. Değişime hak kazanmak için lisans öğrencilerinin en az 2.80/4.00, yükseklisans öğrencilerinin ise en az 3.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamalasına sahip olmaları gerekmektedir. Sadece not ortalaması koşulunu sağlayan öğrenciler Program Koordinatörleri ve Uluslararası Değişim Programları Ofisi tarafından yapılacak olan mülakata davet edilecektir.

Sıralama sonrasında ortak kurumlara yerleştirilen öğrenciler ÖzÜ Uluslararası Değişim Programları Ofisi tarafından aday gösterilecektir. Kabul mektubu alan öğrenciler vize başvuru, yurt olanakları ve sağlık sigortası gibi işlemleri tamamlamalıdır.
 
Anlaşmalı kurumlara ait dil yeterlilik belgesi öğrenciler tarafından sağlanmalıdır (TOEFL/IELTS).

Öğrenciler, değişimden önce, Program Koordinatörleri ile bir ders planı oluşturmak ve onay almakla yükümlüdürler.

Değişimde alınan kredilerin transferi ancak ortak kurumdan orijinal not belgesi geldikten sonra mümkündür. Değişim Program Koordinatörleri, ilgili Fakülte/Enstitü/Okul kararı için, bir Tanınma Belgesi hazırlar ve orijinal not belgesi ile Fakülte/Enstitü/Okul Yönetim Kurulu’na sunar.

Global değişim programıyla yurtdışına gidecek öğrenciler Özyeğin Üniversitesi'ne olağan öğrenim ücretlerini öderler ve misafir olunan kurumda öğrenim ücretinden muaf tutulurlar. Bununla birlikte, değişim dönemi boyunca yaşam ve konaklama masraflarından sorumludurlar.

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için Erasmus dolaşım hibelerine benzer bir mali destek sistemi mevcut değildir, ancak bazı ortak kurumlar tarafından devlet bursları (Japonya, İsviçre vb.) verilmektedir.

Global değişim programından yararlanacak öğrenciler bu dokümanı okumakla yükümlüdürler.

2022-23 Global Değişim Programı 2. Başvuru Dönemi duyurusunu bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Değişim Öğrencileri için Gereken Formlar/Dokümanlar:

Değişim Öncesi:

  • ÖzÜ Online Başvurunun Tamamlanması
  • ÖzÜ UDP ve Fakülte Jurisi ile Mülakat
  • Partner Kurumun Başvuru Paketinin Hazırlanması
  • Ders Transfer ve İntibak Tablosu (Program Koordinatörü ile hazırlanır.)
  • Taahhütname İmzalanması
  • Dil Yeterlilik Belgesinin Sağlanması


Değişim Sırasında:

  • Ders planında yapılan değişiklikler için Program Koordinatöründen onay alınmalıdır.


Değişim Sonrası:

  • Transkript (Genelde partner kurumlar tarafından gönderilmektedir.)
  • Ortak kurumda başarılı şekilde tamamlanan derslerin kredileri ÖzÜ'ye transfer edilir. Kredi/not intibaklarında ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı esas alınır.