Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nis 13, 2020 - Haz 12, 2020

ÖzÜ Sanat Koleksiyonu Yeni Bir Perspektifle Dijital Ortama Taşınıyor

Olağanüstü Koşullar ve Sanat

Karşımıza mütemadiyen irili ufaklı zorluklar çıkıyor ve hep de çıkacak. Bugünlerde küresel ölçekte yaşadığımız bu olağanüstü süreç de bunlardan sadece birisi. Zorlukların üstesinden gelmekte sanat; duraksamamıza, nefes almamıza ve bizi bu zorluklardan bir süreliğine de olsa uzaklaştırıp yenilenmemize olanak sağlıyor. Ancak sanatın bundan çok daha önemli bir özelliği var: Çok boyutlu ve küresel yapısı nedeniyle karmaşık sorunları anlamak ve anlamlandırmak için de önemli bir araç...  Alışılagelmiş yaşam biçimlerimizin sürdürülebilirliğini sorgulamak için sanat; istatistikler, grafikler ve verilerden çok daha motive edici olabiliyor.

Tarih boyunca çeşitli kültürler ve sanatçılar; savaşlar, ayaklanmalar, felaketler ve salgın hastalıklar gibi bir çok dönemsel problemlerle karşı karşıya gelince bu mücadelelerini sanat ile dışarı vurdular. Sanat verilerin ötesine geçerek anlaşılması zor ve bulanık alanları netleştirebilir. Hem rasyonel hem de duygusal ifadeyi harmanlayarak güçlü bir diyalog oluşturup toplumun harekete geçmesine ilham verebilecek güçtedir. Ki bugünlerde bu güce belki de hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bugünleri de bir şekilde atlatacağız peki ya sonra?

Sürdürülebilirlik ve Sanatın Rolü

Gündemimizin ve önceliklerimizin hızla değiştiği bu dönemde, yarınları düşünmek ve geleceğin sürdürülebilirliğine yönelik harekete geçmekte zorlanabiliriz. Fakat biliyoruz ki 2020 yılı ile beraber Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) altında toplanmış karmaşık, küresel sorunlarımızın çözümüne dönük harekete geçmek üzere Eylem Onyılı’na girdik. Belki de yeni tür eylemlerle harekete geçmemizin vakti geldi. Sanat, hep karşımıza çıkan verilerin/istatistiklerin ötesinde; SKA’ların altında yatan duyguları, acıları ve çelişkileri görünür kıldığı için insanların kalplerini, zihinlerini ve hayal gücünü açma gücüne sahip. Bu yüzden sürdürülebilir bir gelecek için eyleme geçmemize katkı sağlayabilecek en önemli evrensel iletişim araçlarından biri oldu ve olmaya devam edecek. Bu konuda çalışan önemli sanat odaklarından biri de Cultura21.  Oluşumun önde gelen isimlerinden Dr. Sacha Kagan, sürdürülemezlik sorunsalını çözmek için bu sorunun farklı boyutlarını ve içine hapsolduğumuz acımasız döngüleri görmek gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, var olan yaşama biçimlerimizin ve kalıplaşmış kültürel yapılarımızın yıkılıp yeni bir sürdürülebilir sosyo-kültürel atmosfer kurulurken bu öngörü ve sezgilere düşündüğümüzden daha fazla ihtiyaç duyacağız.

ÖzÜ Uni-Art Sanat Koleksiyonu

Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Özyeğin Üniversitesi Sanat Koleksiyonu da hem kişisel hem kurumsal boyutta ayrı özel bir anlam içeriyor. Çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz bu 152 eserlik koleksiyon duygu ve düşünce yapımızı geliştirecek bir tartışma zemini sağlaması açısından önemli bir yer teşkil ediyor. Koleksiyon, UNI-ART internet sitesinde çok yakında erişime açılacak. Evlerimizde olduğumuz bu dönemde okul koleksiyonundan ve dünyadan çeşitli eserlerden yola çıkarak, sanatın yenileyici ve geliştirici gücününün farkına varıp, arkamıza almamız için belki de çok iyi bir fırsat…

ÖzÜ SP olarak sürdürülebilir gelecek için çalışmalarımızda sanatın yenileyici ve eleştirel gücünü arkamıza almak için Özyeğin Üniversitesi Uni-Art koleksiyonunu daha kapsamlı tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalarımıza başladık. Uni-Art koleksiyonumuza ait eserleri ve dünyadan farklı örnekleri, yaşadığımız bu global sorununu göz önünde bulundurarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde @ozu_yaklas instagram hesabımızda yorumluyoruz. İlerleyen günlerde 152 eserden oluşan ÖzÜ karma sanat koleksiyonunun tümü üzerinde çalışmakta olduğumuz Uni-Art web sitesinde erişime açılacak. Hepimizin katkılarıyla gelişecek bu kolektif Sanat Hareketi’nin sanat aracılığıyla aramızda yeni bir diyalog imkanı yaratacağını ümit ediyoruz.