Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tem 01, 2020

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Yüksekokulu’na Öğretim Görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların,  09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 

  1. Başvuru Formu (https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)
  2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır), Tezli Yüksek Lisans diploması, varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-devletten alınan belgeler geçerlidir.)
  5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
  6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
  7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.)
  8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)

 

Adayların yukarıda belirtilen evrakları son başvuru tarihi mesai bitimine kadar  scola.recruiting@ozyegin.edu.tr adresine e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLAN TAKVİMİ

 

Duyuru Başlama Tarihi          : 01.07.2020

Son Başvuru Tarihi                : 16.07.2020

Ön Değerlendirme Tarihi       : 21.07.2020 

Sınav Giriş Tarihi                  : 24.07.2020

 

 

Yüksekokul

 Bölüm  Unvan  Sayı  Aranan Şartlar  ALES Puanı YDS / Eş Değeri
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,  İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve en az tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. 70 90