Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eki 12, 2021 - Eki 31, 2021

Basında ÖzÜ - Engelsiz Bankacılığın Model Kurumu Olacağız

Fast Company

'Eşitlik' ve 'Engelsiz bankacılık' Alternatif Bank'ın hizmet yaklaşımının temelini oluşturuyor. "Tüm çalışmalarımızın altında 'insan odaklı' yaklaşımımız var" diye konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, vizyonlarını ise "Hissedarımız Commercial Bank'ın gücünü yanımıza alarak, Türkiye'de ilk tercih edilen banka olmak" diye özetliyor.

Alternatif Bank olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezinde, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için "insan odaklı" yaklaşımımız önemli bir yer teşkil ediyor. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sadece bankacılık ürünleri açısından karşılamak değil, tüm fınansal süreçlerini analiz ederek onlara terzi usulü, hızlı ve rekabetçi çözümler sunmak büyüme stratejimizin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu çözümler için dijitalleşme, teknolojiye yatırım şüphesiz ki çok önemli. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin önemini ve olumlu etkilerini net şekilde deneyimledik. Pandemiden çok daha önce dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlayacak adımları atmaya başlamıştık. Mobil ve internet bankacılık kanallarımızın yenilenmesi, e-imza, e-teminat mektubu, hibrit tedarikçi finansman sistemi gibi uygulamalar, şubelerimizde müşteri işlem ekranları gibi pek çok çözümle tüzel ve bireysel müşterilerimize değer yaratan hizmetler sunduk. Ancak tüm bu dijitalleşen dünyamız içinde "insan" odağımız asla değişmiyor. Nihai amacımız, tüm hizmetlerimizi herkes için daha erişilebilir, daha güvenli ve kolay ulaşılabilir kılmak. Bu sebeple tasarladığımız her yeni ürün veya hizmetin nasıl daha fazla erişilebilir olacağı üzerine odaklanıyor, müşterimiz için, insan için faydaya dönüştürmek üzere çalışıyoruz. Bunu yaparken de teknolojinin tüm imkânlarından sonuna kadar yararlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde müşteri tabanımızı genişletirken, danışman bankacılık yaklaşımımızı onlara daha fazla deneyimletecek çözümler sunmaya devam edeceğiz. Yetkin insan kaynağımızla, tüzel, bireysel ve özel bankacılık alanında, katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler sunuyoruz. Kurumsal finansman, ticari krediler, nakit yönetimi, fazlasıyla önem verdiğimiz dış ticaret finansmanı, sigorta, mevduat, hazine ve yatırım ürünlerinin yanı sıra iştiraklerimiz Alternatif Lease ve Alternatif Yatırım ile finansman ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerimize özel çözümler geliştiriyoruz.

Kadınları Her Alanda Destekliyoruz

Kadınlarımızın girişimci ruhları, yönetim yetkinlikleri, zorluklar karşısındaki direnç ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor, sağladığımız kaynaklarla onları desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu anlayışla IFC'den temin ettiğimiz 100 milyon dolarhk kaynağı, kendi işinin sahibi kadın girişimcilerin veya bir kurumda yönetici olan kadınların desteklenmesi amacıyla Yöneten Kadına Güç Katan Paket adı altında sunuyoruz. Paket kapsamında, yöneten kadınlarımıza avantajlı şardarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hazmederimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, fınansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz.

Ayrıca yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak asistans hizmederi de sağlıyoruz. Paketimizi hem bankacılık ürünlerindeki avantajlar hem de bankacılık dışı alanlarda sağlanacak ayrıcalıklarla zenginleştirmeye devam ediyoruz.

Ekonomiye Katkı Misyonu

Alternatif Bank olarak pandeminin etkilerinin kısmen de olsa devam ettiği son 1-1,5 yıllık süreçte odağımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak oldu. Müşterilerimizin iş süreçlerine değer katma ve ekonomiye katkı sağlama misyonuyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürerek bu dönemin gereklerine çok hızlı adapte olduk. Aşılama sürecindeki ilerlemeye rağmen pandeminin ekonomik etkilerinin kısmen devam ettiği bu yılın ikinci çeyreğini de hedeflerimize paralel tamamladık. Başta TL ticari krediler olmak üzere, nakdi ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre sağladığımız desteği artırarak müşterilerimizin finansmana erişmelerine ve dolayısıyla ekonomiye katkımızı sürdürdük. Bu dönemde ayrıca, dijital kanallarımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat tabanımızı genişletme hedefimizde başardı bir ilerleme kaydettik.

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, sağlıklı büyüme hedeflerimize odaklanmamızda en büyük dayanağımız hiç şüphesiz ki hissedarımız Commercial Bank'ın bankamıza duyduğu güven ve güçlü sermaye yapımız oluyor. Hissedarımız daha önce planlandığı şekilde, bu ydın başında 175 milyon TL'lik nakit sermaye artırımında bulunarak, böylesi bir dönemde dahi Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenini bir kez daha teyit etti.

"Güven İlkesiyle Hareket Ediyoruz"

Basiretli bankacılık ve güçlü kurumsal yönetişim anlayışımızın bir uzantısı olan 5 ayrı çalışma grubumuz güven ilkesi çatısı altında, hem bankamız hem de iş ortaklarımız için daha güçlü kurumlar hedefiyle çalışıyor. Sürdürülebilirlik Komitemizin altındaki "Çevresel ve Sosyal Yönetim" "Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler" "Etik Bankacılık" "Nitelikli Eğitim" ve "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" gruplarımızın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Bankamızda yürütülen sorumluluk projeleri ile de toplum refahını artırmayı hedefliyoruz.

Alternatif Bank olarak vizyonumuz, hissedarımız Commercial Bank'ın gücünü yanımıza alarak, Türkiye'de ilk tercih edilen banka olmak. Bunu sadece müşterilerimiz için değil, tüm paydaşlarımız için koyduğumuz bir hedef olmasının yanında, topluma değer yaratmayı temel alan anlayışımızın da bir yansıması olarak görüyoruz. Bu bağlamda sosyal etki yaratmak için, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken çalıştığımız iş ortaklarımızı da bu stratejinin bir parçası haline getirebilmeyi arzu ediyoruz.

Paydaşlar için Değer Yaratıyoruz

Banka olarak amacımız her zaman, sektör veya büyüklüğünü gözetmeksizin, büyüme hedefiyle ilerleyen, istihdamı ve üretimiyle ülke ekonomisine katma değer yaratan tüm işletmelerle çalışmak, onlarla birlikte büyümek, güçlenmek... Paydaşlarımızın büyüme yolculuklarında onlara değer yaratmak, birlikte hep ileri gitmek en önemli misyonlarımızdan biri. Bu amaçla kurulduğumuz günden bu yana devam ettirdiğimiz sorumluluk projelerinin yanında, oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ile çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıdık. Bu kapsamda kendimize 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında öncelikli çalışma alanları belirledik.

Sosyal etki stratejimizin başında ise eşitlik ilkesi yer alıyor ve yürüttüğümüz tüm çalışmalarda bu ilkenin çatısı altında kendimize hedefler koyuyoruz. Bu kapsamda Etik Bankacılık, Çevresel ve Sosyal Yönetişim, Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Engelsiz Bankacılık alanlarını önceliklendiriyoruz. Sorumluluk bilinciyle eşitlik ilkemize hizmet edecek şekilde, Parıltı Derneği, Tohum Otizm Vakfı, SMA Derneği, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Yeni Bahar Derneği, KAÇUV, TEV, TEMA Vakfı, TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu, Herkese Kitap Vakfı, İhtiyaç Haritası gibi vakıf, kurum ve platformlarla çalışanlarımızın da katıldığı iş birlikleri yaparak katkı sunmaya özen gösteriyoruz. 

"Yardım Temelli Değil Hak Temelli"

Alternatif Bank olarak "Danışman ve Basiretli Bankacılık" anlayışımız doğrultusunda odağımıza insanı alıyoruz. Bu yaklaşımımızın devamı niteliğinde gerçekleştirdiğimiz "Engelsiz Bankacılık" çalışmalarımızla ise tüm hizmetlerimizin herkes tarafından eşitlik çerçevesinde kolaylıkla kullanılmasını hedefliyoruz. Türkiye'de yaşayan milyonlarca engelli birey gerek çalışma hayatı gerek günlük yaşamın pek çok doğal gereksinimine ulaşmakta zorluk çekiyor. İşte bu noktada eşitlik yaklaşımımızın bir yansıması olarak bankacılık hizmederimizi herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanıyoruz. Biz buna "yardım temelli değil hak temelli yaklaşım" diyoruz ve bankamızın iş yapış kültürünü bu yönde dönüştürüyoruz.

Bu yolda ilerlerken de her biri kendi alanında uzman akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu kurduk. Kurulumuzun danışmanlığında, tüm fiziksel ve dijital hizmet kanallarımızda yenilenme çalışmalarını başlattık. Hizmet kanallarımızın erişilebilirliğini sağlarken çalışanlarımızın da farkındalık ve yetkinliğini artırıyoruz. Danışma Kurulumuzun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve en doğru iletişim teknikleri konularında çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenledik. Bu eğitim içeriklerini, daha geniş kidelere ulaşmasını sağlayıp toplumda da farkındalığm artmasını sağlamak amacıyla, "Engelsiz Bir Dünya İçin Dil ve Perspektif Birliği" isimli video serisini Alternatif Bank Youtube kanalımızda yayınladık. İstihdam tarafında ise Müşteri İletişim Merkezimizde işaret dili bilen ve tüm hizmet kanallarına merkezi şekilde destek verebilecek "Erişilebilir İletişim Uzmanı" arkadaşımızı aramıza dâhil ettik.

Engelsiz Bankacılık Ana Odağımız

Engellilerin daha iyi bir bankacılık hizmeti almasına katkı sunacak projelerin geliştirilmesi amacıyla sürece gençleri de dâhil ettik. Dünyamızın bugün geldiği noktada, gençlerin toplumsal konulara olan bilinci ve geleceğimize gösterdiği hassasiyetinin hepimizden daha güçlü olduğunu biliyoruz. Onların, sahip olduğu enerji, hassasiyet ve yaratıcı bakış açılarıyla, 'engelsiz bankacılık' hedefimizde bizlere de yol göstereceklerine inandık ve yenilikçi projelerini tasarlayıp birlikte hayata geçirebileceğimiz bir ortam sunduk.

Bu kapsamda 2020 yılında Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle birlikte erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla, 'Engelsiz Bankacılık' temalı ilk hackathon etkinliğimizi düzenledik. Bankamız hizmet kanallarına erişimde engelli gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirmelerini istedik. Hackathon etkinliğimizi 2021 yılında da daha geniş bir çerçevede, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurabileceği "Engelsiz Bankacılık Ideathon'u olarak hayata geçirdik. Yaklaşık 3 haftalık yoğun bir hazırlık ve uygulama süreci boyunca, Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu üyeleri tarafından verilen başta sakathk, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair dil ve perspektif birliği eğitiminin yanı sıra hem teorik hem uygulamalı "Design Thinking" eğitimleri önüne olarak gerçekleştirildi.

Alternatif Bank yöneticilerinin de öğrencilere rehberlik ederek katkı sunduğu Ideathon'da toplam 29 kişiden oluşan 8 ekip, engelsiz bankacılık alanında geleceğe ışık tutacak yaratıcı proje fikirleriyle yarıştı. Etkinlik kapsamında ilk üçe giren takımlar para ödülünün yanı sıra Alternatif Bank'ta staj, mülakat simülasyonu ve online temel bankacılık eğitimi almaya hak kazandı. Dereceye giren projelerden birkaçını hayata geçirmek üzere planımıza aldık. Amacımız bu projeleri mümkün olduğunca hayata geçirerek kalıcı bir değere dönüştürmek.

Alternatif Bank olarak "Engelsiz Bankacılık" bizim için adanmışlık derecesinde inandığımız, çok değerÜ bir alan ve engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu alanda sadece kuralları uygulayan bir kurum olmakla yetinmeyip, sektörümüzde bir zihniyet değişimine öncü olabilmeyi hedefliyoruz. Bu konuda kendimize beş yıllık bir plan hazırladık. Beş yıl içinde tüm çalışmalarımızın etkisini artırmakla beraber arzumuz, engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olabilmek. Hedefimiz Alternatif Bank'ı Engelsiz Bankacılığın model bir kurumu haline getirmek ve öğrendiklerimizi isteyen herkesle paylaşmak.