Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Oca 30, 2018

Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu “Mukayeseli Hukuk Ve Türk Hukukunda Arabuluculuk”

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk “Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Arabuluculuk” başlıklı Sempozyum 29.01.2018 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumun ilk oturumunda “Alman Hukuk Sisteminde Teori ve Pratikte Uluslararası Aile Arabuluculuğu” konusu Almanya’dan gelen Arabulucu Avukat Isabel Fernandez de Castillejo ve Sulh Hukuk Hakimi, Arabulucu-Hakim Martina Erb-Klünemann tarafından incelenmiş, Almanya’daki uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. İlk oturumda Sn. Castillejo “Uluslararası Aile Arabuluculuğu ve Lahey Konvansiyonu Kapsamında Hukuki İşlemlerde Arabuluculuk” isimli tebliğini, Sn. Erb-Klünemann ise, “Mahkeme İçi Arabuluculuk ve Uluslararası Çocuk Kaçırmalarda Arabuluculuk” başlıklı tebliğini sunmuşlardır. 

Sempozyumun ikinci oturumunda ise, “Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Arabuluculuk” başlığı altında, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım “Avusturya Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu” başlıklı tebliğini sunarak, Türk Hukuku ile Avusturya Hukukundaki yasal düzenlemeleri karşılaştırmış, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Onur Yüksel “Amerika Birleşik Devletleri’nde Arabuluculuk” konusunu incelemiş ve son olarak da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Seda Özmumcu “Uzakdoğu’da Arabuluculuk ve Uygulamaları (Çin ve Japonya Örneği)” isimli tebliğlerini sunmuşlardır. 

Her iki oturuma katılan katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilmiştir.