Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Haz 26, 2024 - Haz 30, 2024

Prof. Dr. Murat Somer OSUN Kıdemli Demokrasi ve Kalkınma Üyesi Seçildi

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Somer 2024-2025 akademik yılında, Budapeşte ve Viyana’da yerleşik Central European University Demokrasi Enstitüsü’nün OSUN (Open Society University Network) Kıdemli Demokrasi ve Kalkınma Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Somer bu Kıdemli Üyelik kapsamında; Demokrasi Enstitüsü ve OSUN Forum’da yürütülen popülizm, ideoloji ve siyasal söylem ile kutuplaşmanın kaynakları arasındaki ilişkiler üzerine disiplinler ve bölgeler arası araştırma projelerinde lider rol oynayacak, olumsuz toplumsal sonuçların nasıl bertaraf edilebileceğine dair geniş bir konuşmanın parçası olacak ve söz konusu kurumlarla ilişkiler geliştirecek. Bununla birlikte Prof. Somer; biri ekstrem kutuplaşmayla nasıl mücadele edilebileceği diğeri ise demokratik erozyon ve muhalefet davranışları konusunda yazdığı iki kitabıyla ilgili çalışmalarını sürdürecek.