Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mar 28, 2018

Üniversitemizin iki yeni binası 2017’nin en iyi mimari projeleri arasına girdi

Arkitera Mimarlık Merkezi’nin her yıl en iyi projeleri listelediği Türkiye Mimarlık Yıllığı’ndaki 51 proje arasında ÖzÜ-X Binamız ve Yurt 6 Kompleksimiz bulunuyor. Özyeğin Üniversitesi, listede iki projesiyle birlikte yer alan tek kurum oldu!

Yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından son bir yılda üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlayan Arkitera Mimarlık Merkezi'nin geliştirdiği Türkiye Mimarlık Yıllığı, bu yıl 131 proje arasından 51 projeye yer verdi. Üniversitemizden iki yapının da bulunduğu 51 proje arasında; 31 mimari proje, 10 iç mekân, 5 yerleştirme/geçici strüktür, 4 renovasyon ve son olarak 1 adet kentsel tasarım/peyzaj projesi yer alıyor.

Etkileşim ve grup odaklı araştırmalara ev sahipliği yapan bir “sosyal bina” olarak Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan ÖzÜ-X binamız, kapalı ve açık laboratuvarları arasında kurulan denge ve esnek mekân ihtiyacını karşılaması özellikleriyle seçici kurulun beğenisini kazandı.

Hatırlı Mimarlık’ın tasarladığı Yurt 6 Kompleksimiz (Misafirhane ve Konukevi Projesi) ise, her mevsimde iklimsel konfor sağlayan iç avluları, ortak alanların bolluğu ve öğrencilere çeşitli etkinlikler için bir araya gelme imkânı sunan donanımlı yapısıyla değerlendirmede ön plana çıktı.

ÖzÜ-X Binası Hakkında:

Küresel dijitalleşme ile birlikte, teknoloji ve inovasyonun simgesi haline gelen ve aynı zamanda halen bilinmeyenlerin keşfine yolculuk vurgusu yapan “Exploration (keşif)” kelimesini simgeleyen X harfinden ilham alınarak isimlendirildi.

Özyeğin Üniversitesi’nin girişimcilik ve inovasyon üssü olarak konumlandırılan ÖzÜ-X, bünyesindeki birimler ve seminer alanlarıyla öğrenciler, öğretim üyeleri ve girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşlara açık bir merkez konumunda bulunuyor.

ÖzÜ-X içerisinde yer alan birimler:

 • GE İnovasyon Merkezi
 • Girişimcilik Merkezi
  • o Girişim Fabrikası
  • o OpenFab İstanbul
 • Teknoloji Transfer Ofisi
 • TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu

General Electric İnovasyon Merkezi

Start-up kültürünün ve dijital ekosistemin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten General Electric (GE) Türkiye İnovasyon Merkezi, Özyeğin Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek 2018 yılının Şubat ayında ÖzÜ-X Binasındaki yerini aldı.

Türkiye’de yeni nesil üniversite ve sanayi iş birliğinin iyi bir örneği olan işbirliği çerçevesinde, “Birlikte inovasyon” mottosuyla yola çıkan iki kurum, karşılıklı bilgi ve network paylaşımlarıyla Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin, müşteri odaklı inovasyonun ve yenilikçi çözümlerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Endüstriyel inovasyona ilgi duyan herkese açık olarak faaliyet gösteren GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde ziyaretçiler GE’nin CNC tezgahları, lazer kesici, 3D yazıcı ve enjeksiyon kaplayıcı gibi garaj ekipmanlarını uygulamalı olarak deneyimleme imkanı bulabilir.

Girişimcilik Merkezi

Özyeğin Üniversitesi'nin girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan Girişimcilik Merkezi; Teknolojik Girişimcilik, Kurum İçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve KOBİ-Aile Şirketleri Girişimciliği alanlarında sürdürdüğü hizmetlerini, Danışmanlık, Eğitim/çalıştay ve İnkubasyon olmak üzere 3 fonksiyonda sunuyor.

Yenilikçi fikirlerin sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerinde gelişmesi misyonuyla çalışan Merkez; ulusal ve uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, farklı kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü projeler aracılığıyla da girişimcileri destekliyor.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi çatısı altında, Girişim Fabrikası ve OpenFab İstanbul bulunuyor.

Girişim Fabrikası:

2011 yılında hayata geçirilen Girişim Fabrikası, Türkiye’nin ilk “iş hızlandırma programı” olma özelliğini taşıyor. Girişim Fabrikası; teknoloji tabanlı, yüksek potansiyelli ve sürdürülebilir bir iş kurmak isteyen girişimcilere, “yalın girişim” ve “müşteriyle geliştirme” metodolojilerini kullanarak, iş fikirlerini en kısa sürede ve en az faaliyetle test etmeleri için yardımcı oluyor. Program ayrıca, iş geliştirme süreçleri boyunca, girişimcileri eğitim, altyapı, mentor ve geniş iş ağı ile de destekliyor.

Temel amacı potansiyel girişimcilere “girişimci gibi düşünme”yi öğretmek ve girişimciliğin hızla gelişmesi için gerekli ekosistemin oluşmasına destek vermek olan Girişim Fabrikası, bugüne kadar 4.000’in üzerinde başvuru almış ve 250’nin üzerinde girişimciyi programlarına dahil etmiştir. Programı başarıyla tamamlayan 61 girişim ile bugüne kadar 260 kişilik istihdam ve 10 milyon TL’ye yakın ekonomik değer yaratıldı. 2018 yılı itibariyle, program kapsamında oluşturulan 48 girişim faaliyetlerine devam ediyor.

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası 2015 yılından bu yana TÜBİTAK 1512 (Teknogirişim Sermaye Desteği) programı resmi Uygulayıcı Kuruluşu unvanıyla, BİGG programı kapsamında girişimcilere destek oluyor.

OpenFab:

OpenFab, maker kültürü ve donanım girişimciliğini destekleyen ve eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir paylaşım merkezidir. 2015 yılında kurulan merkez, teknolojinin herkes için olduğu inancıyla; kişi ve kurumlara uygulamaların, araç ve aletlerin nasıl çalıştığını ve bunları herkesin üretebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Openfab tarafından düzenlenen Maker eğitimleri, beş yaş grubundaki çocuklarla başlayıp, yetişkinler ve kurumsal çalışanlara kadar uzanan geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu eğitimlerde kodlama, 3D modelleme, elektronik prototipleme ve robotik gibi güncel ve ilgi çekici konular ele alınıyor.

Donanım geliştiren girişimcilerin de yararlandığı OpenFab, girişimcilere prototip üretebilecekleri fiziksel bir laboratuvar sunuyor. Laboratuvarda kullanıma açık üç boyutlu yazıcılar, CNC, lazer tarayıcı, lazer kesim makinesi gibi ekipmanlarla donanım girişimciliğinin yanı sıra, maker eğitimleri için de altyapı sağlanıyor.

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi:

Özyeğin Üniversitesi’nin inovasyon yönetiminden sorumlu birimi olarak faaliyet gösteren ÖzÜ TTO, Türkiye'nin ilk nesil Teknoloji Transfer Ofislerinden biri olarak 2013 yılında kuruldu.

Yenilikçiliğin teşvik edilmesi, araştırma projelerinin sayısının arttırılması ve Özyeğin Üniversitesi’nde yaratılan teknolojiler ile ekonomik gelişmeye katkıda bulunmasını amaçlayan ÖzÜ TTO; araştırmacılara fikirden ürüne giden yolda destek veriyor. TTO’da bu doğrultuda projeler, sanayi iş birlikleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileşme konularında çalışmalar yürütülüyor.

Kurulduğu günden bu yana girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve inovasyon konusunda ilkleri başarmayı misyonuyla hareket eden Özyeğin Üniversitesi, TÜBİTAK’tan 10 yıl boyunca toplam 10 milyon TL değerinde TTO desteği alan ilk 10 üniversite arasında yer alıyor.

TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu:

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi, Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme hedeflerine güçlerini birleştirerek daha kuvvetli şekilde destek olmak amacıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Forumu”nu (SKF) kurdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ile ilgili diğer uluslararası yeni düzenlemeler, anlaşmalar ve yaklaşımlar bağlamında güncel çalışmaları izleyerek, Türkiye iş dünyasına etkilerinin değerlendirileceği bir diyalog ve işbirliği ortamı sağlamayı;
 • Sürdürülebilir büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için başta döngüsel ekonomi olmak üzere yeni yaklaşım ve yöntem önerileri geliştirmeyi;
 • Bu doğrultuda orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak araştırma ve değerlendirmeler yapmayı;
 • Sürdürülebilir kalkınma konusunda önceki maddelerde belirtilen ilgili çalışmalardan araştırma ve bilgi notları ortaya çıkararak sonuçları ilgili kesimlerle ve kamuoyu ile paylaşmayı

hedeflemektedir. Forum, bu amaçları hayata geçirmek üzere araştırma ve bilgi yayılımı faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yurt 6 Kompleksi Hakkında:

2017-2018 Akademik yılı başında hizmete giren Yurt 6 komleksi dört adet yurt binası, misafirhane ve lojmanın yanı sıra Çift ve Aile Terapisi Merkezi (ÖzÜ ÇAM)’ı da kapsayan ayrı bir bina olmak üzere, toplam beş binadan oluşuyor. Yeni öğrenci yurdu ile üniversitemiz 2600 kapasite ile öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek imkânı sunuyor.

Toplam dört bloktan oluşan Yurt 6 Kompleksi, 310 oda ve 667 yatak kapasitesine sahip. Öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik ve iki/ üç kişilik suit oda seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları ve mimarlık stüdyoları bulunuyor. Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, öğrencilerimize kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunuyor. Öğrencilerimizin ortak kullanım alanlarında, ücretsiz çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler, dans, pilates ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere bir etkinlik salonu da bulunuyor.

Misafirhane ve Lojman 44 oda, 88 yatak kapasitesine sahip misafirhanemiz otel konforunda tasarlanan odalarıyla, üniversitemizde gerçekleşecek çeşitli etkinliklerin konuklarına ve öğrencilerimizin birinci derece yakınlarına kampüs içi konaklama hizmeti sunuyor. Misafirhane binasında ayrıca tamamı eşyalı 8 adet 1+1, 10 adet 2+1 daire, toplam 18 adet lojman dairesi yer alıyor.

Yurt 6 İşletmeleri:

7 Hill Fries – Kahvaltı & Dünya Mutfağı
Çıtır Pide - Pide Soul Mate - Kahve & Tatlı
Sleepless - Mini Market