Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nis 03, 2019 - Nis 17, 2019

Özyeğin Üniversitesi Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile THE Impact 2019 dünya sıralamasında “Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi” oldu

Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği “THE Impact” üniversite genel sıralamasında dünyanın en iyi 72. üniversitesi olma başarısı gösterdi. En önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Özyeğin Üniversitesi, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından, “toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi” olarak yerini aldı.

THE Impact, dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) başarısı için yürüttükleri her türlü sosyal, ekonomik ve çevresel uygulama üzerinden değerlendirerek uluslararası sıralamaların daha önce getirmediği bir bakış açısı sunuyor ve üniversitelerin araştırma ve eğitimin ötesinde, dünyaya sağladığı katma değeri görünür hale getiriyor. Bu üniversite sıralamalarına göre Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 11 hedefin tümünde başarı gösterdi. Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKH 12)’de 24., Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKH 16)’da 43., - Sürdürülebilir Kentler ve Yaşam Alanları (SKH 11)’nda 48. olarak 3 hedefte dünya sıralamasında ilk 50’de yer aldı. Bununla birlikte ÖzÜ, her üniversitenin değerlendirmeye katılmasının zorunlu olduğu “Hedefler için Ortaklıklar” (SKH 17)’da 98. sırada yer alarak, bu SKH’de de değerlendirmeye alınan 550 üniversite arasında ilk 100’e girdi.

Özyeğin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ortaklıklarda dünyada ilk 100’de:

Değerlendirmeye alınan 11 hedefin hepsinde başarı gösteren Özyeğin Üniversitesi, 4 SKH’nin değerlendirildiği genel sıralamada 72. olmanın yanı sıra, her üniversitenin değerlendirmeye katılmasının zorunlu olduğu SKH 17 – “Hedefler için Ortaklıklar”’da 98. sırada yer alarak ilk 100 üniversiteden biri oldu.

THE Impact, SKH 17 özelinde üniversitelerin etkisini değerlendirmek için tüm SKH’lere ulaşmak için kurulan kamu, endüstri ve sivil toplum kuruluşları ile kurulan iş birliklerinin kapsamını da sorguluyor. Özyeğin Üniversitesi bu hedefte başta TÜSİAD olmak üzere, sektörler ile iç içe eğitim felsefesi, öğretim üyelerinin kamu kuruluşlarına yaptığı danışmanlıklar ile ön plana çıktı.

Özyeğin Üniversitesi üç SKH’ya ulaşmaya etkisinde dünyada ilk 50’ye girdi:

Üniversite, SKH 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim hedefinde 24. oldu. THE Impact bu SKH için üniversitelerin gıda, atık ve geri dönüşüm üstüne politika ve uygulamalarını değerlendiriyor. Özyeğin Üniversitesi bu hedefte Güvenli Yaşam ve Çevre Koordinatörlüğü’nün etkin çalışmaları ve ISO 14001 sertifikasını Türkiye’de ilk alan ve en iyi uygulayan üniversite olması ile öne çıktı.

Özyeğin Üniversitesi, SKH 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefinde ise 43. oldu. Bu sıralama üniversitelerin iç ve dış paydaşlarının yönetime katılması, kurumun yolsuzluk ve rüşvetle mücadelesi, akademik ve fikir özgürlüğüne verdiği önem ve finansal şeffaflığı, kamu kuruluşlarına sunduğu danışmanlıklar ve ortak araştırma projeleri, Hukuk Fakültesi’nin yasa yapıcılara sunduğu her türlü eğitim üzerinden yapılan değerlendirmeyi yansıtır. Özyeğin Üniversitesi bu sıralamada paydaşları ile olan ilişkilerinin resmi yapısı, üniversite genelinde ilgili politikaların yürürlükte olması ve devlet kuruluşları ile çeşitli düzeylerde yakın işbirlikleri ile öne çıktı.

Üniversite, SKH 11 - Sürdürülebilir Kentler ve Yaşam Alanları hedefinde 48.  olma başarısını gösterdi. THE Impact bu hedefi kurumların sanat ve kültürel mirası koruma çabaları, bir yaşam alanı olarak kampüste sürdürülebilirliğin ulaşım, inşaat ve konaklamada dikkate alınması, üniversitenin yerel otoriterler ile şehir planlaması alanında yaptığı işbirlikleri üzerinden değerlendiriyor. Özyeğin Üniversitesi bu sıralamada ise kampüsteki sanat eserlerinin kamuya açık oluşu, düzenlenen sanat etkinliklerinin zenginliği, kültürel mirası korumak için yapılan araştırmalar ve projeler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve EÇEM ( Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi) bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli araştırma projelerinin şehir planlamasına katkısı ile öne çıktı. 

Bu sonuçlar Özyeğin Üniversitesi’nin SKH 12 bağlamında üretim ve tüketim biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi azaltmaya; SKH 16 özelinde barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı toplumsal ve kurumsal yapının oluşmasına ve SKH 11 kapsamında da kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi değiştirme yönünde katkı sağlayarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına çok önemli destek verdiğini bir kez daha teyit etti. 

Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına verilen takdir, bu hedeflerle de sınırlı kalmadı. Özyeğin Üniversitesi SKH 5 - Cinsiyet Eşitliği’nde 95. ve SKH 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması’nda 85. olarak tüm dünyada ilk 100 üniversite içinde yer aldı.  SKH 5 ile üniversiteler kurum içinde cinsiyet eşitliğini garanti altına aldıkları yapılar ve pozitif ayrımcılık uygulamaları, ayrımcılık karşıtlığı politikalar, çalışan ve öğrencilere sağlanan hak ve olanaklar üzerinden değerlendiriliyor. SKH10 alanında ise özellikle yetersiz temsil edilen gruplara üniversiteye kabulde ayırımcılık karşıtlığı ve pozitif ayırımcılık uygulamaları, ihtiyaca bağlı burs olanakları, çeşitlilik ve eşitlik komitesinin varlığı ve çalışmaları, öğrencilere ve çalışanlara sağlanan danışmanlık destekleri ve üniversite genelinde kültürler arası farkındalık üzerine yapılan uygulamalar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Özyeğin Üniversitesi bu iki hedefte Toplumsal Cinsiyet Ofisi’nin çalışmaları, ihtiyaç burslarının kapsamı, üniversite genelinde sağlanan danışmanlık hizmetlerinin güçlülüğü ile öne çıkıyor.

Detaylı bilgi için:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall