Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

27.05.2018 - 29.05.2018

VII. Türkiye - Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu

27-29 Mayıs 2018 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından müştereken Slovenya’da düzenlenen VII. Türkiye - Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Bu uluslararası sempozyum kapsamında "21. YÜZYILDA İNSAN HAKLARI: SORUNLAR VE BEKLENTİLER" başlığı altında klasik insan haklarının yanı sıra modern insan hakları da ele alınıp tartışılacaktır.

Bu bağlamda, farklı ülkelerden katılacak akademisyenler tarafından, "İnsan Hakları Tarihi", "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcu Hakları", "Avrupa Komisyonu’nun 261/2004 sayılı Tüzüğü Uyarınca Hava Yolcuları Hakları", "Turizm Sistemi ve Hava Yolcuları Hakları Uygulaması", "Türk Hukukunda Anonim Şirketlerin İnsan Haklarına Saygı Gösterme Yükümlülüğü", "Zarar Eylemleri Bakımından AB Tüketici Müktesebatının Önleyici İşlevi", "İnsan Hakkı Olarak Kişisel Veri Mahremiyeti Kapsamında Unutulma Hakkı", "Bilgi gizliliği ışığında cadde fotoğrafçılığı", "Sloven Ceza Kanunu'nda yeni bir Suç Tipi olarak İntikam Pornografisi", "Sosyal paylaşım ağlarında kişisel bilgilerin korunması", "Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Ceza Hukuku", "Modern Maddi Ceza Hukukunda Nitelikli Hal Olarak Eylemin Zalimce ve Haince Gerçekleştirilmesi", "Eşitlik Hakkı", "Çocuğun Üstün Menfaati İlkesi", "Yeni Aile Kanunu’nda Ebeveynlerin Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Yasal Düzenleme", "Yeni Aile Kanunu Uyarınca Mahkemelerin Yeni Görev Alanları" konularında sunumlar yapılacaktır.

 

 

 

 

Nişantepe Mahallesi, Orman Sk., 34794, Çekmeköy/İstanbul