Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Girişimcilik Lisans Programı’nın amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, oluşturacakları yeni iş ve istihdam olanakları ile her anlamda kalkınmanın itici gücü olma görevini üstlenecek bağımsız, kurumsal (kurum içi) ve sosyal girişimciler yetiştirmektir.

Program ile öğrencilerimize, önlerine çıkan fırsatları öncelikle fark etmeleri, sonra, doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır. Bu süreçte girişimci özellikleri konusunda farkındalık kazanacak olan öğrencilerimize, bu özellikleri kazanma ve/veya geliştirme fırsat ve olanakları sunmak yanında, girişimci duruş, tutumlar ve beceri setinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Programımızda kendi işini kuracak bağımsız girişimciler yanında kurum içi (kurumsal) girişimciler de yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Artan ve şiddetlenen rekabet ortamında, teknolojinin getirdiği dinamizmle mücadele edecek esnekliği doğal olarak yitiren büyük firmaların ayakta kalıp yeni girişimlerle ve küçük işletmelerle baş edebilmesinin bir yolu da kuruldukları zamanki girişimci ruhu tekrar kazanabilmeleri ve o esnekliği sağlayabilmeleridir. Bu gerekliliğin farkında olan birçok köklü ve büyük firma kurumsal anlamda girişimcilik faaliyetlerinde bulunmanın yollarını aramaktadır. Bunun önemli kaynaklarından biri de girişimci ruha ve becerilere sahip insan kaynağını istihdam edebilmektir. Mezunlarımızın bir kısmının da, en azından belirli bir dönem, köklü kurumlarda programımızda öğrenip geliştirecekleri girişimci özellik, donanım ve becerilerini çalışacakları kurumlara yansıtmalarını ve kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde etkin rol almalarını hedefliyoruz.

Programımızın diğer bir amacı da sosyal girişimciler yetiştirmek olacaktır. Her anlamda büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan ülkemizin sadece ekonomik anlamda değil diğer sosyal gelişmişlik ve kalkınma konularında da girişimcilere ihtiyacı vardır. Programımızın, sosyal girişimcilik faaliyetlerinde bulunan, bulunmak isteyen fakat insan kaynağı açığı bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve işletmelerin bu ihtiyacına da karşılık vermesi hedeflenmektedir.

Son olarak mezunlarımız sadece kendi yarattıkları girişimlerle de kalmayacak, şüphesiz girişimcilik dalgasının yayılmasında öncü roller üstlenip çevrelerinde belirli bir sinerji yaratarak başka başka yeni girişimlerin oluşmasına destek vereceklerdir. Bir çağlayan etkisi ile mezunlarımızın, yeni girişimcilere rol modeli olmalarını, yeni girişimcilerin yetişmelerinde ve/veya kaynak bulmalarında öncü rol üstlenmelerini de bekliyoruz.

Olası İstihdam Alanları

Öncelikli olarak mezunlarımızın, üniversitemizin genel olarak ağırlık verdiği sektörler yanında farklı üretim ve hizmet sektörlerinde yeni iş kurmalarını veya kurulmuş olan aile şirketlerini geliştirmelerini beklemekteyiz.

Bunun yanında bir kısım mezunumuzun, kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde bulunmayı hedefleyen kurumsal ve köklü firmalarda (örneğin Vestel ve Turkcell), bu firmaların girişimci ve yenilikçi çalışan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istihdam edilebileceğine inanıyoruz.

Bir diğer istihdam alanı da yeni kurulmuş genç ve küçük işletmeler olacaktır. Mezunlarımızın işlerini kurarken geçeceği yollardan henüz geçmiş veya geçmekte olan bu tip yeni girişimlerin, biraz daha tecrübe edinmek isteyecek mezunlarımız tarafından diğer tüm programların mezunlarına oranla daha büyük bir heves ve cesaret ile tercih edileceğine inanıyoruz. Benzer bir durumun bu kuruluşlar tarafından da yaşanacağını ve henüz girişimci bir ruhla işlerini yürüten bu kuruluşların kendileri ile benzer heves ve eğilimlerdeki mezunlarımıza ilgi duyacağını düşünüyoruz.

Bir diğer istihdam alanı sosyal girişimcilik faaliyetlerinde bulunan ve/veya bulunmak isteyen fakat insan kaynağı açığı çeken sivil toplum kuruluşları ve/veya işletmeler olacaktır.

Son olarak, bir diğer istihdam alanı da girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi ve arttırmayı hedefleyen ve bu yönde donanımlı ve eğitilmiş insan kaynağına ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları olacaktır.