Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

PLOTINA Projesi

PLOTINA Projesi

Şubat 2016’da başlayan PLOTINA Projesi (“Araştırma, inovasyon ve eğitimde toplumsal cinsiyet dengesinin ve katılımının teşvik edilmesi”) Bolonya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ve Avrupa Komisyonu’nun Ufuk 2020 finansal programı çerçevesinde yürütülmektedir (G.A. No. 666008).

PLOTINA konsorsiyumunda, Avrupa’daki Araştırma Yürüten Kurumların (AYK) ve toplumsal-kültürel ortamların çeşitliliğini yansıtan 10 ortak yer almaktadır. Bu kurumlar Bolonya Üniversitesi (İtalya), Warwick Üniversitesi (Britanya), Mondragon Üniversitesi (İspanya), Lizbon Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Okulu (Portekiz), Ulusal Kimya Enstitüsü (Slovenya), Özyeğin Üniversitesi (Türkiye), ELHUYAR Komunikazioa (İspanya), Centro Studi Progetto Donna e Diversity (İtalya), ELHUYAR Aholkularitza (İspanya) ve Toplumsal İnovasyon Merkezi’dir (Avusturya).

PLOTINA’nın temel amacı, projede yer alan her AYK’nın kendi koşullarına uygun inovatif ve sürdürülebilir bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı (TCEP) geliştirip uygulamasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:

  • Toplumsal cinsiyet farkındalığını artıracak kültürel bir değişime yol açmak;
  • Hem kadın hem erkek araştırmacıların kariyer gelişimini destekleyecek mekanizmalar yoluyla, kadınların yeteneklerinin de tam olarak kullanılmasını sağlamak;
  • Cinsiyet/toplumsal cinsiyet boyutunun dikkate alınmasıyla araştırma ve öğretimde kullanılan görüş ve yöntemlerin çeşitlenmesini sağlamak.

AYK’ların ve uygulama süreçlerinin izlenmesiyle sonuçlarının yaygınlaştırılması konusunda uzman profesyonel kuruluşların ortaklığından oluşan PLOTINA Projesi’nin çalışma planında 4 aşama yer almaktadır:

  • Tüm AYK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği ve dengesi açısından öz değerlendirme yapması;
  • Her AYK’nın kendi koşullarına ve öz değerlendirme çalışmasına göre bir TCEP hazırlaması;
  • TCEP hedeflerinin hayata geçirilmesi için özel aksiyonların tasarlanması, hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesi;
  • Avrupa’daki AYK’ların kendi koşullarına uygun TCEP’ler oluşturmasına yardımcı olacak kaynakların yer aldığı bir platformun oluşturulması.

TCEP aksiyonları, PLOTINA’da yer alan AYK’larda hem kurumsal hem de bölümler düzeyinde sistemik ve sürdürülebilir değişimlerin gerçekleştirilmesini destekleyecektir. Proje sonunda, kendi TCEP’lerini tasarlama aşamasındaki diğer AYK’ların kullanımına sunulacak araçlar, TCEP aksiyon veri tabanı, araştırma ve öğretim vaka çalışmaları ve iyi uygulamalar gibi modüler ve uyarlanabilir kaynaklar oluşturulacaktır. Avrupa Araştırma Alanı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini benimseyen PLOTINA Projesi, kadın araştırmacı sayısının artmasına; bu araştırmacıların kariyer gelişiminin desteklenmesine; araştırma projelerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama süreçlerine toplumsal cinsiyet boyutunun dahil edilmesine; araştırmaların nitelik ve etkisinin artırılmasına; inovasyonda mükemmellik ve toplumsal değerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Web Sitesi

http://www.plotina.eu/