Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İşletme Yandal Programı

İşletme Yandal Programı

İşletme yandal programında öğrenim gören öğrencilerin mezuniyeti için ek yükümlülükler:
 
2015-2016 Bahar döneminden itibaren İşletme yandal programı kapsamında öğrenime başlayan öğrencilerin, programı tamamlamaları için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı lisans programlarında, Hukuk Lisans programında veya Psikoloji Lisans programında esas anadal öğrenimlerine devam eden öğrenciler, yandal programında almaları gereken derslerine ek olarak BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersini tamamlarlar. 
  • Yandal yapan öğrenciler esas anadallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak yandal yaptıkları bölümün yukarıda belirlenmiş olan derslerini almalılar.
  • Yandal yapan öğrencilerin mezun olabilmesi için tamamlamaları gereken toplam kredi (ECTS) sayısı minimum 240+30 (270 ECTS) kredidir.
  • Anadal yükümlülüklerinin yanında yandal derslerini aldıktan sonra kredisi 270’in altında kalan öğrenciler bu açığı alacakları fakülte içi seçmeli derslerle tamamlarlar.