Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Yükümlülükleri

Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Yükümlülükleri

07.07.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı Senato Kararı uyarınca; Kent ve Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programı mezuniyet koşulları kapsamında aşağıda belirtilen yayın koşullarından en az birinin sağlanmış olması gerekmektedir.

a) Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığının onayladığı uluslararası bir bilimsel toplantıda bildiri (poster değil) sunulması. VEYA

b) Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığının onayladığı ulusal hakemli bir dergide bir makalenin kabul edilmiş veya yayınlanmış olması.