Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

 

ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En Az Kredi

Ders

Seçmeli Dersler **

42 AKTS

7

Yüksek Lisans Tez Çalışması I

15 AKTS

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30 AKTS

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30 AKTS

 

HUK 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Yayın Etiği ve Seminer

3 AKTS

1

Toplam

120

8

*2017-2018 yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler, yüksek lisans eğitimleri süresince, hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 1 makaleyi (tez konusundan farklı olmak şartıyla) tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

**Hukuk dışında bir lisans programından mezun olan öğrenciler, seçmeli ders yerine sayılmak koşuluyla “HUK 541 Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş” dersini almak zorundadır. 

***Öğrenciler, yüksek lisans eğitimleri süresince Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan diğer anabilim dallarından, aynı program seviyesinde olmak koşuluyla en fazla, her dönem 1 ders olmak üzere toplamda 12 AKTS’lik ders alabilir.

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS PLANI

1. Dönem

AKTS

2. Dönem

AKTS

Seçmeli Ders 1

6

Seçmeli Ders 6

6

Seçmeli Ders 2

6

Seçmeli Ders 7

6

Seçmeli Ders 3

6

HUK 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Yayın Etiği ve Seminer

3

Seçmeli Ders 4

6

HUK 691 Yüksek Lisans Tez Çalışması I

15

Seçmeli Ders 5

6

 

 

Dönem Toplam AKTS

30

 

30

3. Dönem

AKTS

4. Dönem

AKTS

HUK 692 Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

HUK 693 Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

Dönem Toplam AKTS

30

Dönem Toplam AKTS

30

Program Toplam AKTS

120

Mezuniyet koşulunda belirtilen seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını, Sağlık Hukuku veya Spor Hukuku uzmanlık alanlarının seçmeli ders havuzunda yer alan dersleri alarak tamamlayan öğrencilerin Yüksek Lisans Diploma ekinde ilgili uzmanlık alanı belirtilir.