Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hulüsi Alphan
DİNÇKOL

Hulüsi Alphan
DİNÇKOL

Misafir Öğretim Görevlisi

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakül

Lise

Doğan Anadolu LisesiBiyografi

2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni onur derecesi ile bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’na başlayan Alphan Dinçkol, 2011 yılında “İdari Yargıda Hâkimin Takdir Yetkisi” isimli tezi ile programdan mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda 2011 yılında Doktora Programı’na başlayan Alphan Dinçkol, 2017 yılında “İktisadi Kamu Hizmetlerinde Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması” isimli tezi ile Program’dan mezun olmuştur. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Alphan Dinçkol, aynı Anabilim Dalı’nda 2017 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmış olup 2017 yılından itibaren Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.