Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Asiye
Kumru

Profesör Dr., Gelişim Psikolojisi


Doktora

Gelişim Psikolojisi, University of Nebraska-Lincoln, 2002

Yüksek Lisans

Gelişim Psikolojisi, University of Nebraska-Lincoln, 1998

Lisans

Psikoloji, Hacettepe Üniversitesi, 1991

Lise

Zile LisesiAraştırma Alanları

Çocuk ve ergenlerin olumlu sosyal ve ahlaki gelişimleri, okulöncesi dönemdeki çocukların sosyoduygusal gelişimleri, erken çocuklukta bağlanma, ebeveyn etnoteorileri, ebeveynlik stilleri ve çocuk yetiştirme davranışları, cinsiyet sosyalleşmesi, kimlik


Biyografi

Asiye Kumru, 2002 yılında Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında University of Nebraska-Lincoln'den almıştır. Dr. Kumru'nun ilgi alanı çocuk ve ergenlerin olumlu sosyal ve ahlak gelişimleri, cinsiyet sosyalleşmesi, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoduygusal gelişimleri ve ebeveyn etnoteorileridir.

Araştırmalarında okulöncesi ve okul çağındaki çocukların ilk ergenlik dönemine kadar geçen sürede bireysel, ailesel ve ortamsal özelliklerinin ve aile-okul gibi farklı ortamlardaki sosyalleşme deneyimlerinin bilişsel, sosyoduygusal ve olumlu sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektedir.