Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ayşe Hazar
Köksal

Ayşe Hazar
Köksal

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Doktora

Sanat Tarihi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011

Yüksek Lisans

Reading Museums Through Technology, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maastricht University, 2002

Lisans

Tarih, Boğaziçi Üniversitesi, 1999Biyografi

Dr. Ayşe Hazar Köksal lisans derecesini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2002 yılında “Reading Museums Through Technology” başlıklı teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Maastricht Üniversitesi’nce (Hollanda) ortak yürütülen, European Studies of Society, Science and Technology Uluslararası Yüksek Lisans Programı’ndan almıştır.

Dr. Köksal, doktora derecesini 2011 yılında tamamladığı “Sanat Kurumsallaşması Sürecinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi” başlıklı çalışmasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Programı’ndan almıştır. Doktora çalışması sırasında, 2008-2009 yıllarında, Fulbright Bursu ile Tufts Universitesi’nde (Amerika) Sanat Tarihi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Prof. Dr. Andrew McClellan ile sanat tarihi ve müze teorileri üzerine çalışmıştır.

Köksal İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (2005-2011), İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde Dr. Araştırma/Öğretim Görevlisi (2011-2012) olarak çalıştıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü ile Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yüksek lisans ve lisans dersleri vermiştir. Ayrıca Berlin Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde 2009nve 2012’de misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü dersler vermiştir.

Genç Sanat, Artist, Sanat Dünyamız gibi dergilerde çağdaş sanat, müze, bienal ve kurumlar üzerine yazıları bulunan Köksal, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) ve College Arts Association üyesidir. Halen E-Skop Sanat Tarihi ve Eleştiri Dergisi’nin editörleri arasında yer alan Köksal’ın uluslarararası ve ulusal kitaplarda bölümleri; uluslararası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda bildirileri bulunmaktadır. Çalışma alanları arasında sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri gibi konular bulunmaktadır.