Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Betül
Altındağ

Betül
Altındağ

Araştırma Görevlisi
Anayasa Hukuku


Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku


Biyografi

Betül Altındağ, 2010 yılında Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde   2014 yılında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Barosu’nda staja başlamış ve 2015 yılında avukatlık ruhsatnamesini   almıştır.  2016 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2019 yılında  “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Doktora Programına devam etmektedir. 2019 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir