Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Celal Alpay
Havle

Celal Alpay
Havle

Öğretim Görevlisi

Doktora

Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (İng.) (Tez Aşaması)

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (İng.)

Lisans

Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Anadal) / Anadalu Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliğ (Yandal)Araştırma Alanları

Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Mantık, Tesis Planlaması, Bayes Ağları, Yöneylem Araştırması, İstatistik, Benzetim, Bilgisayar Programlama Dilleri, Yalın Felsefesi, İnsan Faktörleri ve Limitleri, Genel Seyrüsefer, Kütle ve Denge.


Verilen Dersler

040 - İnsan Performansı ve Limitleri (PPL - ATPL)


Biyografi
2014 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden yüksek onur derecesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden bölüm birinciliği ile mezun olmuştur. Mezuniyeti ile aynı dönemde Elektrik & Elektronik Mühendisliği Yandal Programını da tamamlayan Havle, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi süresince, Lojistik ve ağ analistliği, süreç ve üretim mühendisliği gibi fakrlı pozisyonlarda çalışan Havle,  2015 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora programına kabulünün ardından Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilot Eğitimi Programı’nda araştırma görevlisi olarak görev almaya başlamıştır.
Havle, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca yöneylem araştırması, benzetim, tesis planlaması, ileri istatistiksel modelleme, hat dengeleme, finans, dijital sistemler, elektromanyetik alanlar ve dalgalar, bulanık mantık, tedarik zinciri gibi alanlar üzerine çalışmıştır. Pilot eğitimi bölümü bünyesinde ise bu alanlara insan performansı ve limitleri ile navigasyon ilgi alanlarını eklemiştir.