Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ebru
KARAHAN

Ebru
KARAHAN

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Doktora

İTÜ Yapı Bilimleri

Yüksek Lisans

İTÜ, Proje ve Yapım Yönetimi

Lisans

İTÜ MimarlıkAraştırma Alanları

Konut sektörü, konut talebi, geleneksel konut, konut ve enerji kullanımı, kullanıcı davranışı, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri


Biyografi

Dr. Ebru Karahan,  Istanbul Atatürk Fen Lisesi ve Marshall Lisesi, Virginia’daki öğrenimini takiben lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden ve yüksek lisans derecesini aynı üniversitede Proje Yapım ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan almıştır. ITU Yapı Bilimleri programında “Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler ve Konut Talebini Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Model” başlıklı teziyle doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Eğitim süresince ve sonrasında ulusal ve uluslararası inşaat firmalarında, Bahçeşehir ve Istanbul Ticaret Üniversitelerinde çalışmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çalıştay ve konferanslarda yer almakta ve uluslararası konut çalışma ağında (ENHR) bir çalışma grubunun yürütücülüğünü sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası kitap ve dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Konut sektörü, konut talebi, geleneksel konut, konut ve enerji kullanımı, kullanıcı davranışı, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri çalışma konularından bazılarıdır.