Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ebru
KARAHAN

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doçent)


Doktora

İTÜ Yapı Bilimleri, 2007

Yüksek Lisans

İTÜ, Proje ve Yapım Yönetimi, 2001

Lisans

İTÜ Mimarlık, 1998Araştırma Alanları

Konut sektörü, konut talebi, geleneksel konut, konut ve enerji kullanımı, kullanıcı davranışı, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri


Biyografi

Ebru Ergöz Karahan, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve Marshall Lisesi-VA (ABD) öğrenimini takiben lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden, Yüksek Lisans derecesini aynı üniversitede Proje Yapım ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan almıştır. ITU Yapı Bilimleri Programında “Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler ve Konut Talebini Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Model” başlıklı teziyle doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Eğitim süresince ve sonrasında ulusal ve uluslararası inşaat firmalarında çalışmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay ve konferanslarda yer almakta ve Avrupa Konut Araştırmaları Çalışma Ağı (ENHR) “Konut Enerji Verimliliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik” Çalışma Grubunun yürütücülüğünü sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası kitap ve dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Konut sektörü, Konut talep ve sunumu, Konut ve Sürdürülebilirlik, Konut Kullanıcı Davranışı ve Enerji Tüketimi, Kullanım Sonrası Değerlendirme çalışma konuları arasındadır.