Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eymir
Albal

Araştırma Görevlisi
Devletler Genel Hukuku


Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Uluslararası Hukuk , İnsan Hakları Hukuk


Biyografi

Eymir Albal Niğde Anadolu Lisesi'nden 2011 yılında mezun olmuş, lisans eğitimini ise 2015 yılında İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı ve İstanbul Barosu'na bağlı olarak sürdürdüğü avukatlık stajını 2016 yılında yılında bitirmiştir. 2016 yılı Ocak  ayında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programını 2018 yılında  tamamlamıştır. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku doktora programına devam etmektedir. Çalışmaları uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır