Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Faik
Gür

Dr. Öğretim Üyesi

Doktora

Tarih, The University of Texas at Austin, 2006

Yüksek Lisans

Orta Doğu Çalışmaları (Antropoloji ile birlikte), The University of Texas at Austin, 2000

Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Sosyoloji ile birlikte), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1996

Lise

İzmir Atatürk LisesiAraştırma Alanları

Kent ve kır sosyolojisi, modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel tarihi, modern Orta Doğu tarihi, gıda güvenliği


Verilen Dersler

Türkiye'de Siyasal Hareketler, Güz 2019

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Güz 2019


Biyografi

Doktorasını 2006 yılında The University of Texas at Austin'de tamamladı. Özyeğin Üniversitesine katılmadan önce Sabancı Üniversitesi ve The University of Texas at Austin'de dersler verdi. Türkiye Modernleşme Tarihi, Milletler ve Milliyetçilikler, Modern Orta Doğu Tarihi, Tarihsel Sosyoloji ve Gıda Güvenliği konularında araştırmalar yürütmekte ve dersler vermektedir.