Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Feray
COŞKUN

Feray
COŞKUN

Dr. Öğretim Üyesi, Osmanlı Kültür Tarihi


Doktora

Tarih ve Kültürel Çalışmalar, Türkoloji, Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universitaet Berlin, 2015

Yüksek Lisans

Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 2008

Lisans

Tarih Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2003

Lise

Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi, 1998Araştırma Alanları

 Erken modern dönem Osmanlı dünyası, Osmanlı kozmografya geleneği, kutsal mekânlar ve kolektif hafıza


Biyografi

Dr. Feray Coşkun lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih, yüksek lisans derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden almıştır. Tarih ve Kültürel Çalışmalar alanındaki doktora derecesini ise 2015 yılında Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universität Berlin’den almıştır. Doktoradan sonra Leibniz-Zentrum Moderner Orient’te misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Coşkun, Özyeğin Üniversitesi’nde ders vermeye başlamadan önce Freie Universität Berlin’de erken modern dönem Osmanlı dünyası üzerine dersler vermiştir.

Dr. Coşkun’un “Sanctifying Ottoman Istanbul: The Shrine of Abū Ayyūb al-Anṣārī başlıklı tezi Eyüp Sultan Türbesi’nin Osmanlı başkentindeki sembolik önemi, Osmanlı iktidar pratikleri ve dini ritüelleriyle ilişkisine odaklanmaktadır. 

Dr. Coşkun, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından fonlanan “Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition” adlı projede yer almaktadır. Hellas Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü (Heraklion, Girit) bünyesinde yürütülen proje, Osmanlı dünyasının “doğaüstü”ye dair düşünce ve inanç sistemlerini araştırarak Osmanlı düşünce ve kültür tarihine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.