Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Gültezer
HATIRNAZ EROL

Gültezer
HATIRNAZ EROL

Misafir Öğretim Görevlisi

Biyografi

TÜSODER (TÜKETİCİ SORUNLARI DERNEĞİ) GENEL SEKRETERİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ’İNDE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

Yüksek Lisans Tez Konusu: “Özel Hastanelerin Hasta Hakları İhlalerinden Sorumluluğu”

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR:

1-      “ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE HASTA HAKLARI”

Seçkin Kitabevi’nden Temmuz 2007 tarihinde yayınlanmıştır. Kitabın ikinci baskısı Ocak 2009 da, Üçüncü baskısı, Ağustos 2013 de, dördüncü baskısı Nisan 2015, beşinci baskısı Kasım 2017 tarihinde  yayınlanmıştır.

2-      “DİŞ HEKİMLERİNİN  HUKUKİ SORUMLULUĞU VE HASTA HAKLARI”

Seçkin Kitabevi’nden Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

3-      HUKUK DAVALARI KİTABI

Seçkin Kitabevinden Nisan 2016 tarihinde yayınlanan 5 ciltlik “Hukuk Davaları” kitabının 4.cildinde Sh.401-464  de,  “Kamu Hastahanelerinde Çalışan hekim, Özel Hstahanede Çalışan hekim ve Serbest çalışan hekim aleyhine açılan tazminat davaları” konusunda bilgilendirme ve dilekçe örneklerini içeren yazım mevcuttur.

YAYINLANMIŞ MAKALELER:

9- "Kamu Hastanesi Hekiminin, Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Danıştay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın, 2016/2124 E., 2017/665 K., 14.02.2017 T. Karar İncelenmesi", Terazi Hukuk Dergisi, Ağustos 2017 , 132.sayısı, Seçkin Kitabevi

8- "Özel Hastahanelerin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Yargılama Süreci Tamamlanmış Dava Örnekleri" konulu makalem, Terazi dergisi 119. Sayısı, Cilt:11, Sayı:100, Temmuz 2016,  Seçkin kitabevi.

7-  3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen "1.Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi(vakıa tartışmalı) sunumları kitapta,  “Özel Hastahanelerin Aydınlatma Yükümlülüğü 02.07.2016 tarihki Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı incelemesi” adlı makale,

6- “Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair   Yönetmeliğin (8 Mayıs 2014) Getirdiği Değişiklikler ve  Yenilikler Hakkında Değerlendirme” konulu makalem, Terazi dergisi 100.Özel Sayısı, Cilt:9, Sayı:100, Aralık 2014, Sh:752-760, Seçkin kitabevi.

5- HASTA HAKLARI  İHLALLERİNİN SAĞLIK HUKUKU AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ (HHY.m 42-47) ve YARGILAMA SÜRECİ TAMAMLANMIŞ DAVA ÖRNEKLERİ, Terazi dergisi Tıp Hukuku Özel Sayısı, Sayı:93, Sh:252, Seçkin kitabevi, Mayıs 2014.

4-Sağlıkta Adalet ve Güvenlik Derneği için hazırlanan “ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU” adlı makale,

3-İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından hazırlanan “SAĞLIK HUKUKU MAKELELERİ 2”  kitabında, “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE HUKUK YARGILAMA SÜRECİ TAMAMLANMIŞ DAVA ÖRNEKLERİ”, Temmuz  2012, İstanbul Barosu Yayınları.

2-İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından 10/17 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sağlık Hukuku Makale sunumları “SAĞLIK HUKUKU MAKELELERİ”  kitabında,“ÖZEL HASTANELER İLE HASTA ARASINDA KURULAN HASTANEYE KABUL  SÖZLEŞMELERİ ve 21.09.2009 TARİHLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI İNCELEMESİ”,Sh:191 vd,  2012/3, İstanbul Barosu Yayınları.

1-Özel Hastanede hizmet sözleşmesi ile çalışan hekimin hastaya verdiği    zararlardan Hastanenin sorumluluğu-YHGK E 2004-13-291   K- 2004-370 T-23 -6-2004 incelemesi” adlı makalem www.hekimleriçin.com.tr de, Eylül 2011 de yayınlanmıştır.